Dramatisk fald i antallet af etniske tyskere

Befolkningssammensætningen i Tyskland er under hastig forandring. Den lave fødselsrate og voksende udvandring blandt etniske tyskere samt den muslimske masseindvandring har fået antallet af etniske tyskere til at falde dramatisk. I det vestlige Tyskland har 42 pct. af børnene under 6 år indvandrerbaggrund. Læs mere her.

Kommentarer