DTU i kamp om en lukrativ forretning

Udenlandske studerende er en overskudsforretning for samfundsøkonomien, skriver Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet og rektor DTU, Mette Fjord Sørensen, underdirektør Dansk Industri, i Berlingske.

”De internationale studerende er en god business case. Der er simpelthen langt flere millioner, der ruller ind i statskassen, end der ruller ud”.

24NYT: Det kan ikke undre, at DTU fremstiller internationale studerende som en god business case.

Uddannelsesgebyrerne fra de internationale studerende udgør nemlig en lukrativ forretning på landets højere læreanstalter. Studerende fra tredjelande – altså lande uden for EU og EØS – betaler selv for uddannelse og ophold i Danmark, typisk 45.000-120.000 kr. pr. næse om året. Det er rigtig mange penge.

Men er internationale studerende virkelig en god forretning for Danmark? En analyse fra 2018, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet, tegner et andet billede. Ministeriet skriver bl.a.:

”Omkring halvdelen af internationale studerende er udvandret fra Danmark fem år efter studiestart, og det er først ni år efter studiestart, at de internationale studerende gennemsnitligt set har tjent deres omkostninger ind. Det er kun knap én ud af tre internationale studerende, der bidrager positivt til de offentlige finanser set over et livsforløb. To ud af tre skønnes at være en udgift for Danmark”.

At internationale studerende skulle være god business case for det danske samfund er vist nok en sandhed med modifikationer. Læs mere her.