Dyrebeskyttelsesorgansation om ministerens udspil: Katastrofalt svigt af dyrevelfærd

“Regeringen lader stadig landets svinebaroner udstikke linjen for dansk landbrug uden at bekymre sig særligt om dyrevelfærd”, mener World Animal Protection, der betegner socialdemokraternes landbrugsudspil som ‘et katastrofalt svigt af dyrevelfærd samt klima og miljø’.

Landbrugsudspillet fra S lader stadig danske landmænd fiksere deres søer i inhumane bokse, hvor de hverken kan vende sig eller gå.

“Landbrugsministeren forspilder en oplagt mulighed for at samtænke dyrevelfærd med klimamålet om 70 procents reduktion af C02”. Faktisk er dyrevelfærd ikke nævnt med ét eneste ord i regeringens udspil”, siger Esben Sloth, kampagnechef hos World Animal Protection Danmark:

“Det er alt for lidt og alt for langsomt, og udover svigtet i forhold til den million grise der lider bag tremmer, er det også en lang næse til de mange forbrugere, der i stigende grad vil have landbrugsvarer i deres kølediske, der både tager hensyn til klima, miljø og dyrevelfærd’.

Regeringen skubber endnu engang hensynet til de mange millioner landbrugsdyr til side, og underprioriterer samtidig klima og dansk natur i deres udspil til de næste mange års landbrugspolitik.

“Det er både uambitiøst og fortvivlende, at regeringen først og fremmest lytter til industriens landmænd, når den samtidig har lovet vælgerne en dansk C02-reduktion på 70 procent inden 2030. Hvis det mål skal nås, betyder det, at landbruget skal op i et helt andet tempo, og yde væsentligt mere til en bæredygtig omstilling, hvilket blandt andet betyder, at antallet af landbrugsdyr skal reduceres markant. Og lad os starte med at ulovliggøre den mest inhumane praksis – fiksering af søer.” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

LÆS OGSÅ:  Luksusfirma bag Saint Laurent, Gucci og Balenciaga dropper pels for altid

Folketinget vedtog nemlig sidste år en ny dyrevelfærdslov, der trådte i kraft i år.
Her står, at dyr fremover skal betragtes som levende sansende væsener, og både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti har i forvejen kritiseret Rasmus Prehn i skarpe vendinger, fordi han ikke sætter foden ned, og implementerer det politikerne har vedtaget i folketinget.

“Den nye dyrevelfærdslov skal afspejle sig i de nye bekendtgørelser. Ellers er den ikke det papir værd, den er skrevet på,” sagde SFs dyrevelfærdsordfører, Carl Valentin tidligere på året, mens Pia Kjærsgaard fra DF understregede, at; ‘regeringen skal rette sig efter, hvad folketinget har besluttet, og ikke snyde på vægten. Bekendtgørelserne skal indeholde reelle ændringer”.

Dyrebeskyttelsesorganisationen World Animal Protection er helt enig:

Lovens intentioner skal gennemføres, men det ser sløjt ud i socialdemokraternes udspil til det nye forlig. Der stilles ikke nok krav, og tidshorisonten er for lang:

“Landbruget har flere gange haft chancen for frivilligt at stoppe den uværdige indespærring af grise, og fødevareministeren burde have stillet langt skrappere krav om at stoppe fiksering én gang for alle. Det er allerede helt forbudt eller under afvikling i vores nabolande Norge, Sverige, Schweiz og Tyskland, samt under afvikling blandt andet i Østrig og New Zealand. Det viser en eklatant mangel på handlekraft, at det ikke er mejslet ud i deres udspil,” siger Esben Sloth, der også havde håbet, at regeringen havde langt større ambitioner om, at omstille landbruget til mere plantebaseret produktion.

LÆS OGSÅ:  Dom i grov dyreværnssag om krybdyr

En aktuel EU-støttet undersøgelse, (Smart Protein – Plant-based Food Sector Report’ 2021 Nielsen) dokumenterer, at netop efterspørgslen på plantebaseret mad er steget eksplosivt med hele 49 procent i EU bare de sidste to år.

“Der er ingen tvivl om, at fremtiden er plantebaseret, og regeringen burde i langt højere grad motivere landmændene til at omstille i den retning.
For at hjælpe de landmænd, der skal omlægge, bør den danske regering lade sig inspirere af det hollandske program Pig Farming Closure Scheme.
Her arbejder den hollandske regering aktivt på at nedbringe antallet af svin, og betaler for permanent at standse svineproduktionen. Denne ordning bør tilbydes de producenter, der bliver ramt af et forbud mod fiksering”.

“Udviklingen går kun i én retning, og landbruget må for alvor ind i det nye årtusinde. Med den stigende efterspørgsel på plantebaseret kost, kan det blive en lukrativ fremtidssikret model for det danske landbrug, der igen kan komme i front – til fordel for både dyr og mennesker,” siger Esben Sloth, World Animal Protection Danmark.