Efterforskning afsluttet: Volds- og sædelighedsager

Syd- og Sønderjyllands Politi har afsluttet efterforskningen af mulige strafbare forhold på tidligere kostskole

Syd- og Sønderjyllands Politi har nu afsluttet efterforskningen af mulige strafbare forhold på den tidligere Gravenshoved Kostskole. I alt er der efterforsket godt 150 sager, heraf langt overvejende voldsager og en del sædelighedsager.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog den 12. oktober 2021 en anmeldelse fra Aalborg Kommune. Efter anmeldelsen tog politiet kontakt med den talsperson, som gruppen af tidligere elever på Gravenshoved Kostskole havde udpeget og indledte på den baggrund en nærmere undersøgelse af sagen.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi har siden holdt møde med mange af de tidligere elever i Aalborg og orienteret dem om sagen. Eleverne har fået tilknyttet en kontaktperson ved Syd- og Sønderjyllands Politi, de har kunnet kontakte under hele sagen.

 

I alt er 120 elever, ansatte og pårørende blevet afhørt over hele landet. Efter afhøringerne er hver enkelt sag blevet vurderet og behandlet. Da sagerne efter de gældende regler for forældelse ikke kan føre til en straffesag, er alle sager blevet afsluttet. I en del af sagerne vurderes det desuden, at der ikke har været tale om forhold, der jævnfør retspraksis har været strafbare på daværende tidspunkt.

De forurettede er inden sagernes afslutning blevet kontaktet af Syd- og Sønderjyllands Politi og er blevet vejledt om sagens gang og om afslutningen.