Efterretningstjeneste: Menneskesmuglere planlægger massedrukninger for at blødgøre europæiske politikere

Drukninger har tidligere vist sig effektive i forhold til at få åbnet EUs grænser.

EUs udlændingepolitik har skabt et enormt marked for kriminelle og terrororganisationer i Afrika og Mellemøsten. Islamisk Stat er blandt de mange aktører, der tjener penge på at transportere migranter til Middelhavet, hvor EU og godhjertede hjælpeorganisationer samler dem op og sejler dem til Europa.

En milliardforretning for kyniske kriminelle, der ikke står tilbage for at henrette de kunder, der er for syge eller skadede til at komme på bådene på Nordafrikas kyst. Der er angiveligt også tilfælde, hvor migranter af samme grund har været tvunget til at begrave andre – syge – migranter levende.

Migranter fører vold og radikalisering med sig

Stadigt flere europæiske lande er imod at lade migrantstrømmen fortsætte. Både fordi de åbne grænser er en honningkrukke, der lokker mennesker væk fra deres sårbare familier og ud på livsfarlige rejser, og fordi den bringer vold og radikalisering med sig til Vesten.

Men stram udlændingepolitik er dårlig for menneskesmuglernes forretning. For når Europa lukker til, så bliver kunderne væk. Dette har de kriminelle organisationer en løsning på, ifølge Italiens efterretningstjeneste. Det fortæller den avisen Il Giornale.

Italiensk politi har opsnappet efterretninger om, at de menneskesmuglerorganisationerne planlægger at lade et stort antal migranter drukne.

“Kriminelle grupper planlægger at udføre en massakre på Middelhavet for at fremme en mere humanitære politik (i EU, red.). En politik, der er til fordel for de kriminelle grupperinger, der tjener på de håbefuldes rejser,” fortæller Il Giornale.

LÆS OGSÅ:  Klumme: EU’s tankepoliti

EU åbner sine grænser

Dette har før vist sig at være en effektiv måde at få EU til at åbne sine grænser på. For istedet for helt at stoppe migrantstrømmen, har drukningerne øget EUs og hjælpeorganisationernes indsats med at sejle migranter fra afrikansk farvand til Europa.

Det skete bl.a. i 2015, da 700 migranter druknede i Middelhavet. Katastrofen var den direkte årsag til, at EU iværksatte en langvarig operation i Middelhavet med det formål hjælpe migranter på Middelhavet til bl.a. Italien.

Ifølge FN druknede 15.000 migranter på Middelhavet alene fra 2013-2017.

Det koster 135 gange mere at huse en migrant i Europa end i nærområderne. For hver migrant EU hjælper til Europa, vil der altså mangle penge til 134 andre nødlidende i Afrika.

Hvad mener du? Vil der blive færre druknede, hvis EU helt stopper med at tage imod migranter, eller hvis EU med støtte fra hjælpeorganisationer sejler migranter nord på over Middelhavet?

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)