Elektrikere vil skrive historie

Om få dage starter enestående undersøgelse om elulykker, og Dansk El-Forbund håber på massiv opbakning fra medlemmerne

– Muligheden er helt fantastisk og enestående. Vi får måske aldrig chancen igen, så vi skal gribe den nu, mens vi kan.

Lene Christiansen og Lars Sørensen, der begge er forbundssekretærer i Dansk El-Forbund (DEF) med arbejdsmiljø som ansvarsområder, taler om den undersøgelse af følger efter elulykker, som 1. oktober indledes blandt forbundets beskæftigede medlemmer. I det nye nummer af fagbladet Elektrikeren opfordrer de kraftigt alle til at medvirke:

– Her har vi et tilfælde, hvor størrelsen betyder noget. Det er vigtigt, at forskerne får et stort materiale at arbejde med. Så kære elektriker, vi kan ikke sige det indtrængende nok: Hjælp dig selv, hjælp dine kolleger og hjælp i det hele taget alle, der får elektrisk stød, og meld dig som deltager i undersøgelsen, siger de samstemmende.

Der er tale om verdens første forløbsundersøgelse af elulykker blandt elektrikere. Alene på den måde er undersøgelsen historisk. Dertil kommer den epokegørende viden, som den kan resultere i.

At det er en forløbsundersøgelse indebærer, at deltagerne medvirker gennem et halvt år. Håbet er, at projektet for første gang kan give videnskabelige svar på spørgsmål om, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer og hvilke symptomer, man får. Måske kan svarene også belyse, hvorfor nogle stødramte får langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri.

LÆS OGSÅ:  Flere børn slår tænderne på trampolinen

Projektet, der også omfatter en registerundersøgelse, gennemføres i et tæt samarbejde mellem Dansk El-Forbund og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Dertil kommer en styregruppe med deltagelse af blandt andre myndigheder og arbejdsgivere.

– Elektriske stød har altid været et arbejdsmiljøproblem i faget. Med undersøgelsen håber vi at få dokumentation for og en afdækning af de følger, stødene giver. Den viden kan bruges både i det forebyggende arbejde og i forbindelse med de arbejdsskadesager, der har været og desværre nok kommer fremover, siger Lene Christiansen.

– Ja, men nu kender vi jo ikke resultaterne på forhånd, og forskerne er helt uafhængige, så det kan da godt være, at der også kommer ’uønskede’ resultater. Det kan vi ikke vide, siger Lars Sørensen.

Begge mener dog, at erfaringen på området taler for, at ’vi har fat i noget’: Der findes utallige eksempler på, at elektrikere har fået skader efter stød. I nogle tilfælde kommer de umiddelbart – i andre tilfælde kommer de senere og knyttes derfor måske ikke til elulykken.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)