En bombe under SKAT

Neil Armstrong er for længst død og borte, og det LM 5 Eagle-modul, han landede i på Månen, er skrottet. Men 70 gamle IT-systemer fra månelandingsåret lever stadig i den danske skatteforvaltning. Det skriver Berlingske.

De ældgamle IT-systemer er så misligholdte, at ”der er risiko for, at skatteopkrævningen på sigt ikke kan gennemføres til tiden eller efter lovgivningen”, fremgår det af en fortrolig orientering.

Et af problemerne er den kompleksitet, der er opstået som følge af de mange knopskydninger. Den betyder, at selv erfarne medarbejdere kun vanskeligt kan overskue de komplekse sammenhænge. Og i mange tilfælde er systemerne og deres indbyrdes sammenhæng dårligt dokumenteret.

24NYT: Udskiftningen af de gamle IT-systemer kan tage flere årtier, og udskiftningen af systemerne vil i sig selv udgøre en risiko. Derfor er planlægning alfa og omega. Men Andreas Berggreen, som er direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for drift af skattevæsenets i alt 275 forskellige IT-systemer og for udvikling af nye IT-løsninger, er optimistisk. ”Vi ved, at vi står over for en stor og kompliceret opgave, men vi har ro i maven og tror på, at vi nok skal lykkes med den,« siger Andreas Berggreen”.

Virkeligheden er, at SKAT er blevet reorganiseret utallige gange med fysiske flytninger, skift til nye arbejdsopgaver, nye kolleger og nye chefer til følge. Tilsammen har det medført tab af kompetence, usikkerhed, uregelmæssige arbejdsvilkår og mindsket produktivitet.

Siden 2005 er der ikke rekrutteret medarbejdere med en egentlig skattefaglig baggrund på grund af nedskæringer med deraf følgende afskedigelser – senest i 2014. Først i 2018 blev der etableret en ny skattefaglig professionsbacheloruddannelse i SKAT, som kan være med til at styrke den faglige genopretning, men de første færdiguddannede hold vil først være klar til job i Skatteforvaltningen i begyndelsen af 2022.

Mens der tidligere var en klar tendens til at vælge ledere med en relativt tung skattefaglig viden, er disse nu for en stor dels vedkommende udskiftet med ledere med mere generelle ledelsesmæssige kompetencer. Den sidste direktør, der havde en skattefaglig baggrund, fratrådte tilbage i 2009. Dette resulterer i, at flere store beslutninger i skattevæsenet hviler på et luftigt grundlag.

Men Andreas Berggreen har ro i maven. Danskerne kan derfor tage det roligt – det skal nok gå.