En bred skulder hjælper ofre, vidner og pårørende videre efter voldsomme hændelser

vand pige drikke glas

Der er de dagligdags telefonsamtaler. Og der er dem, man sjældent glemmer.

Det sidste er tilfældet for 41-årige Tina fra Aabenraa, der for nyligt gennemførte sin første samtale som offerrådgiver i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Offerrådgivningen i Danmark (OID) er en frivillig, landsdækkende organisation, der har eksisteret siden 1998, og som fokuserer på at bistå ofre, vidner og pårørende, for eksempel i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Og rådgiverne har modtaget relevant uddannelse inden for blandt andet samtaleteknik, psykologi og jura, lige som de har viden om politiets arbejde.

Lidt spændt
Langt hovedparten af rådgivningen foregår via telefon. Og det var netop også tilfældet for Tinas første samtale.

– Man er selvfølgelig lidt spændt første gang, telefonen ringer. Men omvendt har vi alle været igennem et omfattende undervisningsforløb, både når det gælder selve rådgivningen, men også det at kunne lytte og hjælpe borgeren videre. Så jeg følte, at jeg var klædt godt på, understreger Tina efter den første rådgivningssamtale.

En midaldrende kvinde kontaktede Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjyllands politikreds, efter at hun var blevet overfaldet i nattelivet. Selve hændelsen blev efterforsket af politiet. Men betjentene havde også gjort kvinden opmærksom på, at hun kunne kontakte rådgivningen, hvis hun havde behov for hjælp med hensyn til alle de facetter, som politiet ikke tager sig af.

LÆS OGSÅ:  Aggressive mænd anholdt efter trusler om tæsk

Blive hørt
Der kan være stor forskel på, hvad ofre, vidner og pårørende har behov for. Mange trækker på offerrådgiverne i forbindelse med at få talt hændelsen igennem, mens andre har brug for konkret vejledning – for eksempel i forhold til at kontakte en psykolog.

– Mange har mest brug for at blive hørt. At de får lov til at fortælle, hvad de oplevede, og at der er nogen, som både er rutinerede i forhold til rådgivning, og som har brede skuldre, borgerne kan tale ud ved. Det i sig selv kan være en betydelig hjælp til at komme videre, hvis man for eksempel har været udsat for vold, fremhæver Tina.

Erstatning
Den midaldrende kvinde havde en række meget konkrete spørgsmål, når det gjaldt mulighederne for erstatning efter overfaldet.

– Det gjorde det meget enkelt at rådgive borgeren og vide, hvad hun havde brug for. Og det er i denne sammenhæng altid rart at kunne hjælpe, også selvom det drejer sig om faktuelle spørgsmål. For der var ingen tvivl om, at netop denne del fyldte meget oven på hændelsen. Og det at få styr på reglerne kan også bidrage til, at man kommer videre i sit liv oven på overfaldet, påpeger rådgiveren.

Dybt påvirkede
Når politiet er i dialog med ofre, vejleder betjentene om muligheden for, at man kan få hjælp afen bistandsadvokat – en advokat, som retten kan udpege til at bistå ofre i for eksempel alvorlige voldssager – og som for eksempel kan hjælpe med at udforme et erstatningskrav og bistå ofret.

LÆS OGSÅ:  Vildt slagsmål i trafikken – fik tæsk med skovl

Borgere, der er dybt påvirkede af hændelsen, kan dog ofte have behov for at få gentaget rådgivningen. Og her kan offerrådgiveren være en supplerende hjælp.

– Det er en helt normal reaktion på en unormal hændelse, at man måske ikke får alle detaljer med, når man som offer er i kontakt med politiet. Men ved at gentage reglerne over for borgeren fik hun en mulighed for at komme videre med sin sag. Og da jeg talte med hende igen få dage efter, havde hun allerede fået fat i en bistandsadvokat og var glad for at komme videre, forklarer Tina.

Gadepræst
Hun blev aktiv i Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjyllands politikreds efter, at hun havde hørt et oplæg fra en gadepræst, som netop selv havde været offerrådgiver, og som fortalte om den bistand, som rådgivningen kunne yde.

Det førte til, at Tina henvendte sig til den lokale kontaktperson i Syd- og Sønderjyllands politikreds – og blev en del af teamet.

Tina optræder udelukkende med fornavn i denne artikel for at beskytte hendes privatliv.

Fakta om Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjyllands politikreds

  • Offerrådgivningen er en frivillig, landsdækkende organisation, der har eksisteret siden 1998.
  • Rådgiverne er ulønnede og frivillige, der har modtaget relevant uddannelse inden for for eksempel psykologi og jura.
  • Langt hovedparten af rådgivningen foregår via telefon.
  • Borgerne, der kommer i kontakt med Offerrådgivningen, er bredt fordelt i politikredsen. Langt hovedparten er direkte berørt af en hændelse. Men der kan også være tale om pårørende samt vidner til hændelser.
  • Der er flere årsager til, at borgere ønsker at tale med Offerrådgivningen. Det er primært, fordi de har oplevet vold og trusler om vold. Men der kan også være tale om borgere, der for eksempel har oplevet indbrud, røveri, stalking, voldtægt og ulykker. Og henvendelser kan også dreje sig om selvmord/dødsfald.
  • Langt størstedelen af borgerne kommer i dialog med Offerrådgivningen efter, at de er blevet henvist af politiet.
  • Ofte har borgerne brug for, at de kan læsse af, og at der er en rådgiver, der lytter til dem. Men i en række tilfælde henviser rådgivningen også til for eksempel læge, voldtægtscenter, krisecenter, bistandsadvokat, kommune, psykolog m.m.
  • I runde tal modtager Offerrådgivningen 160 henvendelser om året. Både mænd og kvinder benytter rådgivningen, men der er en overvægt af kvinder.
  • Sådan kontakter du Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjylland: Du kan ringe på 25 50 66 90 alle dage døgnet rundt. Du kan også maile til: syd@offerraadgivning.dk

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb