En falliterklæring for politiet

Københavns Politi er i disse år ikke i stand til at håndhæve ordensbekendtgørelsen og opretholde almindelig orden i København, skriver Københavns Beboernetværk i Berlingske.

I den perfekte verden sørgede Københavns Politi for orden i byens gader. Virkeligheden er bare, at politiets ressourcer er bundet til andre mere presserende opgaver. Udsigterne til, at politiet kommer til at sørge for almindelig orden på gader og stræder, dag og nat, er meget lange. Flere betjente på gaden ligger fem-ti år ude i fremtiden – såfremt flere ressourcer til politiet overhovedet skulle blive prioriteret. Et kommunalt korps af ordensvagter ville kunne være på gaden i løbet af kort tid.

Derfor giver det mening at skabe et ordenskorps med reelle beføjelser til at opretholde almindelig orden. Ifølge forslaget, stillet i Borgerrepræsentationen, skal det kommunale korps af ordensvagter varetage ”ordensmæssige anliggender” på områder, hvor politiet i dag ikke dækker. Ordensvagterne skal have beføjelser til at udstede bøder, og til at foretage civile anholdelser. Dermed adskiller dette forslag sig fra det nuværende forsøg med natteværter, der ikke har nogle beføjelser, og som udelukkende er lagt an på en dialog med folk, som bryder loven.

Hvis København skal hænge sammen som en beboelig by, skal der etableres kommunale ordensvagter. Københavns Beboer Netværk er derfor stærke tilhængere af forslaget om kommunale ordensvagter. Jo før, desto bedre!

Kommentarer