En kæmpe på 12.000 ton er begyndt sin rejse ud i Storstrømmen

Fundamentet til pylonen på den kommende Storstrømsbro er nu flyttet ud på den pram, der skal sejle den ud i Storstrømmen.

Torsdag 7. oktober blev det cirka 12.000 ton tunge pylonfundament skubbet ud på prammen Boa Barge 34, som er 140 meter lang og 36 meter bred. Flytningen tog cirka 10 timer.

Gennem længere tid er der bygget et skinnesystem under fundamentet og ud på prammen. Under flytningen blev fundamentet løftet op af 48 stk. hydrauliske stempler, der hver kan løfte 500 tons. Herefter skubbede nogle andre hydrauliske stempler fundamentet ud på prammen via skinnesystemet.

Udskubningen er startskuddet til en af de helt store milepæle på projektet med at bygge Danmarks tredjestørste bro. Udskibningen og sænkningen er en af de teknisk mest komplicerede operationer på projektet, og så er den meget følsom overfor vind, vejr og strømforhold, fortæller projektchef Niels Gottlieb.

”Groft sagt handler det om at placere et 12.000 ton tungt betonelement med fem centimeters nøjagtighed, og det skal ske med både vind over havoverfladen og strøm under. Så både medarbejderne hos Vejdirektoratet og entreprenørens mandskab har med spænding set frem til dette. Og eftersom der kun bliver en enkelt pylon på den nye bro, så er det selvsagt en meget vigtig milepæl for projektet,” siger Niels Gottlieb.

Klargøres til udsejling

De kommende dage skal fundamentet på prammen have afmonteret løfteudstyr – og klargøres til at blive sejlet ud.

Når fundamentet står på prammen, så kan slæbebåde trække prammen ud i Storstrømmen.

Her skal prammen efterfølgende ”sænke” sig selv ved at fylde vand ind i ballasttankene. Når prammen er sænket og står på 21 meter dybde, så flyder fundamentet og kan trækkes væk fra prammen.

Fundamentet trækkes derefter på plads med slæbebåde, hvor det fastgøres til fire ankerblokke på havbunden. Herefter fyldes der vand i ballasttankene i selve fundamentet, som efterfølgende sænkes ned, indtil det står på havbunden.

Når fundamentet står på havbunden, er det kun de øverste 4 meter af toppen af de røde stålkonstruktioner, som er synlige sammen med pylonen af beton. Resten er under vand. Disse røde stålkonstruktioner skal bære den platform, der efterfølgende skal monteres for at skabe arbejdsplads til bygning af den 100 meter høje pylon. Stålkonstruktionerne fjernes til sidst, når selve broen med skråstagskablerne er færdige. 

Følg med i operationen

Vejdirektoratet vil undervejs lægge billeder og tekster om operationen ud på projektets hjemmeside.

Abonnenterne af nyhedsbrevet vil ligeledes få tilsendt nyheder og fotos fra processen. Får du ikke allerede nyhedsbrevet, så kan du tilmelde dig på projekthjemmesiden.

”Det vil også være muligt at følge operationen fra land ved vores infopavilloner ved Masnedø Fort samt for enden af stien ved Ahornvej på Falster. Og har man en kikkert med vil man kunne komme endnu tættere på,” siger projektchef Niels Gottlieb.

Han tilføjer, at datoerne for udsejlingen bliver meldt ud på hjemmesiden, når de er klar.

Fakta om processen

Fundamentet skubbes ud mod prammen
– Lanceringsbjælker og hydrauliske donkrafte placeres under fundamentet
– Donkraftene løfter og skubber fører fundamentet ud mod prammen

Fundamentet skubbes ombord på prammen
– Prammen pumper skiftevis vand ind og ud af ballasttankene for løbende at skabe det rette balanceniveau til at bære det cirka 12.000 ton tunge fundament

Fundamentet ombord på prammen
– Fundamentet sænkes ned på midlertidige understøtninger
– Donkrafte fjernes og fundamentet klargøres til at blive sejlet ud i Storstrømmen

Prammen sejler fundamentet ud i Storstrømmen
– En slæbebåd fører prammen ud i Storstrømmen
– I Storstrømmen er der på forhånd gravet ud til den nødvendige dybde på havbunden og lavet et solidt stenfundament

Prammen slipper fundamentet
– Prammen bliver fastgjort til fire ankerblokke på havbunden
– Prammen fylder sine ballasttanke med vand og frigør fundamentet fra prammen

Fundamentet føres ud til sænkningssted
– En slæbebåd fører fundamentet ud til sænkningsstedet

Fundamentet sænkes
– Fundamentet bliver fastgjort til ankerblokke på havbunden og sænkes
– Sænkningen sker ved at fylde ballasttanke og celler i fundamentet med vand (fundamentet er hult og består af 25 luftfyldte hulrum, som fyldes med vand)
– I hvert hjørne af fundamentet sidder en gps antenne til at styre sænkningen
– Fundamentet skal sættes på en gruspude på havbunden med 5 centimeters nøjagtighed
– Det forventes at der skal bruges mere end et forsøg for at placere fundamentet korrekt

Pylonen bygges færdig på stedet
– Et stillads opføres på fundamentet, så det kan bygges op i højden
– Den endelige pylon bliver omkring 100 meter høj over havoverfladen