Er det USA’s undergang vi er vidne til?

Det er hverken Rusland eller Kina, der truer den vestlige verden. Truslen kommer derimod indefra, for med krænkelsesvanviddet er vi selv i gang med at afskaffe vores værdier, skriver Bent Jensen i Jyllands-Posten.

Der er flere lighedstræk, når det gælder opløsningsprocesserne i Sovjetunionen og USA. I begge lande var den herskende magtelite degenereret, den levede sit beskyttede og selvglade liv og var ligeglad med alvorlige befolknings- og samfundsproblemer.

Hverken i Sovjetunionen eller i USA har den herskende klasse vist vilje eller evne til at løse disse kæmpeproblemer. Begge regimer og deres lydige medier har anvendt udskamning og afstraffelse af de borgere, der gjorde opmærksom på problemerne. I stedet for at se problemerne i øjnene og få dem afbødet og løst har man i begge stater anvendt tom propaganda og intetsigende klichéer. I Sovjet påstod propagandaen, at alle nationale problemer i det multinationale imperium var løst, og at de forskellige nationer levede i broderlig og søsterlig samdrægtighed. I USA slår propagandaen på, at ”diversitet” i form af stigende konflikter er en styrke. Den sovjetiske propaganda brugte skældsordet ”antisovjetisk”, den amerikanske bruger skældsordet ”racisme”. Sproget er i begge tilfælde orwellsk og uden indhold.

I Kreml sad en 10-12 affældige gamlinge uden reel forbindelse til verden uden for fæstningens mure. I Washington står den 80-årige, destruktive Nancy Pelosi i spidsen for Det Demokratiske Parti. Hun aflirer sine tillærte klichéer om nødvendigheden af resistance mod den onde Trump, som hun ”ved” er i lommen på Putin. I kulissen står den snart 78-årige, halvdemente Joe Biden, som ikke længere er i stand til at fremsige selv meget enkle sætninger. Han mener, at 120 mio. amerikanere er døde af coronavirus og 150 mio. af skyderier, altså i alt 270 mio. dødsofre! Da Pelosi sammen med ledende politikere knælende kapitulerede for organisatorerne af optøjerne, måtte hun have hjælp til at komme på benene igen.

Korruptionen i centrale sovjetiske institutioner var velkendt. Råddenskaben i den centrale amerikanske institution FBI, i det amerikanske justitsministerium og i de dominerende samarbejdende medier er ligeledes velkendt og dokumenteret i detaljer. Den Dybe Stat og dens villige instrumenter og klakører i medier som New York Times, Washington Post og CNN betragter sig selv som hævet over loven og demokratiske valg.

Når den herskende, uduelige klasse i en stat selv mister troen på sin ret til at udøve magt, er det selve opskriften på en revolution. Magttomrummet vil blive udfyldt af andre, mere beslutsomme kræfter. Både i det gamle russiske imperium og i det sovjetiske mistede den uduelige herskende klasse denne tro. Man lod ustyrlige kræfter gå til angreb på selve statens kerne og undlod at gribe ind mod ulovligheder, vilkårlig vold, plyndringer og drab.

Det samme foregår for øjnene af hele verden i USA. Hærgende og plyndrende voldsmænd i de brændende byer, som ikke arresteres og dømmes, betyder, at loven og retsstaten er sat ud af kraft. Den herskende klasse er rådløs og lammet af frygt. Den lader den fredelige befolkning i stikken og angriber ordensmagten i stedet for voldsmændene.

Den historiske udvikling viser, at inteter bestandigt. Der findes derfor ingen garanti for, at USA fortsætter med at eksistere i sin nuværende form. Man har sine tvivl, når man ser de voldsomme kræfter, der ophidser til racekrig og ødelæggelse af Amerika. Til forskel fra Sovjetunionen er en stor del af USA’s befolkning imidlertid bevæbnet. Hvis myndighederne ikke har vilje til at opretholde lov og orden, vil bevæbnede borgerværn overtage opgaven.