Erhvervslivet har snablen dybt nede i fælleskassen

Vi bør sørge for, at vejen ud af coronakrisen bliver brolagt med tiltag, der sætter velstandsskabelsen øverst”, skriver Pernille Vermund i Børsen.

Den slags forslag er imidlertid en mangelvare. Både fra regeringspartierne, borgerlige partier og erhvervslivet ser vi forslag, som kræver fortsat statslig medfinansiering af virksomheder og risikodeling med private investorer.

Desværre bliver forslagene modtaget med kyshånd af erhvervslivets egne interesseorganisationer, som dermed frivilligt vælger at forblive tøjret til stat, regering og Folketing.

Erhvervslivet må trække snablen op af statskassen. Det gælder både lønkompensationer og de ordninger, der tales om under overskrifter som ”grøn omstilling” og ”klimakamp”.

Vi skal afvikle det kæmpe planøkonomiske omfordelingssystem, der er bygget op, og som er sårbart over for snyd, svindel og korruption.

24NYT: Dansk erhvervsliv lever i en tæt symbiose med det offentlige. Statssubsidier til erhvervslivet ligger på ca. 20 mia. kr. om året. Hertil kommer den offentlige erhvervsfremme på 4,7 mia. kr. Vindmølleindustrien har været på støtten siden 1979. Biogasindustrien modtager i øjeblikket omkring 25% af den samlede danske støtte til vedvarende energi. Private virksomheder lægger beslag på en stigende andel af de statslige forskningsmidler. Landmændene får milliarder til at prøve kræfter med økologiske landbrug.

Kampen om at gafle offentlige milliarder, der skal allokeres til en økonomisk genopretningsplan, er i fuld gang. Og det er landets største virksomheder, der har de største muskler og det mest effektive lobbyapparat, der er bedst positioneret til at sikre sig den største bid af genopretningsmidlerne. Læs mere her.