Erhvervslivet opsamler fallerede embedsmænd

Danmarks nu tidligere forsvarschef, den 60-årige firestjernede general Bjørn Bisserup, bliver ny rådgiver hos konsulentfirmaet Rud Pedersen Public Affairs i København og bliver således endnu en toprådgiver i dette firma, skriver Berlingske.

24NYT: I bananrepublikken Danmark får skandalesager i centraladministrationen aldrig personalemæssige og/eller strafferetlige konsekvenser. Man holder hånden over fallerede topembedsmænd, som enten flyttes til et nyt velbetalt lederjob i centraladministrationen eller sikrer sig et velbetalt job i erhvervslivet.

Senest har departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriets, Henrik Studsgaard, fået hård kritik for sin rolle i minksagen, idet fødevareminister Mogens Jensen måtte gå af på grund af Studsgaards katastrofalt dårlige ministerbetjening. Det var ikke nok til, at Studsgaard fik frataget sin post som departementschef. Han blev flyttet til det nye Miljøministerium, hvor han fortsætter som departementschef.

Sagerne om nepotisme i Forsvarets øverste top har ført til, at både forsvarschef Bjørn Bisserup og departementschef Thomas Ahrenkiel måtte gå af.

For forsvarschef Bjørn Bisserups vedkommende handlede det om, at han i 2010 som daværende chef for Forsvarsstaben var med i beslutningen om ikke at gennemføre et forslag om at reducere optaget på Hærens Officersskole. Derved kom hans egen søn muligvis ind på skolen et år tidligere, end han ellers ville have gjort, da han var sikret en plads det efterfølgende år.

Ahrenkiel sad i 2016 med ved et møde, hvor hans daværende kæreste og nuværende hustru blev tildelt et engangsvederlag på 75.000 kroner, og var dermed inhabil. Han skulle efterfølgende belønnes med en ambassadørpost i Berlin, men det satte afsløringerne om Forsvarets Efterretningstjeneste en stopper for. I stedet har Thomas Ahrenkiel fået en ny stilling i Forsvarsministeriet.