Erhvervslivet vender ryggen til domstolene

Dansk erhvervsliv har så ondt i retssikkerheden, at et dårligt forlig er bedre end at opsøge domstolene, skriver Børsen.

Lange ventetider og mangelfuld godtgørelse af sagsomkostninger til vindere af retssager er centrale forklaringer på, at virksomheder fravælger i stort omfang domstolsbehandling.

I et demokratisk retssamfund er det et kæmpe problem.  Fravalget af domstolene sætter nemlig retssamfundet i skred og giver øget spillerum til økonomisk kriminelle eller ganske almindelige snydere.