Ét sted går det tilbage for sommerhusmarkedet

Nordjylland: Færre ’unge’ seniorer bor i sommerhus hele året. Antallet af helårsboere er gået tilbage i Nordjylland, men nogle kommuner går frem. Alle landsdele har oplevet tilbagegang i antallet af helårsbeboere siden toppen i 2018

TENDENS: Strømmen tørrer ud – antallet af seniorer, der bor hele året i sommerhus, er faldet med 8 % siden toppen i 2018, viser nye tal

Mens sommerhussalget og -priserne slog alle rekorder i 2020, gik det tilbage på ét punkt for sommerhusmarkedet: Færre seniorer flyttede permanent til deres sommerhus.

Det viser en analyse, som ejendomsmæglerkæden Home har foretaget på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

 • Region Nordjylland har nu ca. 6 % færre helårsbeboere i sommerhus end i 2018
 • I Nordjylland er Thisted (28 %), Frederikshavn (13,5 %), Mariagerfjord (14,2 %) og Vesthimmerland (8 %) gået frem
 • Jammerbugt (-27,5 %), Aalborg (-10,7 %) og Hjørring (-11,9 %) har oplevet markant tilbagegang

Siden toppen i 2018, hvor der var flest, der havde helårsadresse i sommerhuset, ca. 34.400 personer, er der nu ca. 8 % færre. En tilbagegang på i alt 2.800 borgere.
Fra 2020 til 2021 faldt helårsbeboere i sommerhus med 2,3 % til ca. 31.600 personer.

– Det er stik mod forventningerne og mod intentionerne om at få mere liv i sommerhusområderne uden for sæsonen, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Typisk er det efterlønnere og pensionister, der kan få tilladelse til at bo i sommerhuset hele året, da man skal være fyldt 60 år.

Blandt andet er der stor tilbagegang i gruppen af 60-69 årige, som rummer langt flest helårsbeboere af sommerhuse, viser Homes beregninger.

Siden 2018 er der ca. 2.400, svarende til 20 %, færre i denne aldersgruppe, der bor i sommerhuset hele året. Alene det seneste år er tilbagegangen på næsten 700 personer svarende til ca. 7 %.

Til gengæld er der lidt flere over 80 år, som bor i sommerhus i forhold til for et år siden, viser Homes beregning. 246 personer.

– Det er tydeligt, at strømmen af helårsbeboere til sommerhusområderne er tørret ud, men dem, der er flyttet ud i sommerhuset hele året, bliver boende, lige som flere af de nye, der kommer til også er ældre end tidligere, siger Henrik Hauthorn Jensen.

Ser man på antallet af sommerhuse, hvor ejerne har deres folkeregisteradresse, så toppede det også i 2018 med næsten 20.300. Det er nu faldet til 18.800 sommerhuse anvendt til helårsbeboelse ved indgangen til 2021. En tilbagegang på godt 7 %.

– Det understreger også, at interessen foreløbig ser ud til at have toppet, vurderer Homes boligmarkedsanalytiker.

Der er cirka 220.000 sommerhuse i Danmark, hvoraf det altså er færre end hver tiende, der benyttes til helårsbeboelse.

LÆS OGSÅ:  Top 20 sommerhus-kommuner: Vestjylland haler ind på Nordsjælland

Ifølge Home er der flere FORKLARINGER på tilbagegangen i helårsbeboere i sommerhusområderne:

 • Seniorer glade for hvor de bor
  Strømmen af pensionister fra lejligheder og villakvarterer til sommerhusområderne er aftaget på trods af en større befolkning over 60 år. Det stigende antal seniorer taler ellers for, at flere skulle flytte helårsadressen til et sommerhus.

  Men en spørgeundersøgelse fra YouGov og Home har tidligere vist, at seniorerne hører til dem, der er mest glade for at bo, hvor de bor. De er blandt andet mere glade for deres naboer end befolkningen generelt.

  De har deres netværk, som de har opbygget gennem mange år og aktiviteterne i hverdagen og den by, de kender gennem mange år, som de ikke ønsker at opgive.
  Kilde: Home

 • Stigende pensionsalder bremser
  Danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet.
  Den stigende pensions- og efterlønsalder samt det, at langt færre end tidligere blandt de 60-65 årige går på efterløn har også betydning for, hvor mange der flytter deres helårsadresse i sommerhus.
  Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år i 2020 og hæves i øvrigt gradvis til 67 år i 2022.

  Færre i 60’erne har altså mulighed for at bo i sommerhuset hele året, da det i de fleste tilfælde hænger sammen med, at man er fri af arbejdsmarkedet og ønsker at nyde sit otium.

  Vi lever altså længere og bliver længere tid på arbejdsmarkedet, så hvor man måske tidligere var i 60’erne, når man flyttede adresse til sommerhus hele året, er man nu i stedet i 70’erne.
  Kilde: Home

 • Dyrere sommerhuse
  Endnu en forklaring på udviklingen er kraftigt stigende sommerhuspriser i sommerhusområderne tæt på de store byer, som umiddelbart er mest oplagte til helårsbeboelse, lyder det fra Homes sommerhusmæglere.

  Mange steder er det langt billigere at købe et helårshus end et sommerhus, hvis man gerne vil bo tæt på stranden og vandet.

FAKTA1: Midlertidig OPBLOMSTRING efter regelændring
Home og Realkredit Danmark vurderer, at tilbagegangen blandt andet skyldes, at antallet af danskere med bopæl i sommerhuset toppede umiddelbart efter en ændring i planloven i sommeren 2017.

Planloven blev ændret, så det er muligt for pensionister at bo i sommerhus efter kun ét års ejerskab mod tidligere otte år. Det betød en stigning i helårsbeboelserne allerede samme år og især året efter, viser Homes beregninger på Danmarks Statistiks tal.

Men reduktionen i ejertiden på syv år udløste kun kortvarigt et opsparet ønske blandt de ældre sommerhusejere om at flytte i sommerhus hele året, vurderer Home.

Mens otte år for mange var en uoverskuelig periode med ’dobbelt husførelse’ og udgifter til to boliger, var ét år til at overse, så i forlængelse af de nye regler rykkede en del seniorer ud i sommerlandet hele året.
Kilde: Home


FAKTA2: Hvem må bo i sommerhus HELE året?

Du må bo i dit sommerhus i et sommerhusområde hele året, hvis du har ejet huset i 1 år og derudover tilhører en af disse grupper:

•                        Er berettiget til at modtage folkepension (typisk fra 65 år)

•                        Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år.

•                        Er førtidspensionist.

•                        Er efterlønsmodtager.

•                        Modtager fleksydelse.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.

Hvis du er pensionist og flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din ægtefælle/samlever.

Du kan sidenhen flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Hvis pensionisten, der har lov til at bo i sommerhuset hele året, dør, kan ægtefælle/samlever eller en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, fortsætte med at bo i sommerhuset.

En arving til sommerhuset overtager ikke samtidig retten til at bo i sommerhuset hele året.

Kilde: Home/Karnov

FAKTA3: Det bør du overveje INDEN du flytter permanent i sommerhus

 • Der er nogle ting, man bør overveje, inden man flytter permanent i sommerhus. Derfor er det en god idé at ’prøvebo’ sommerhuset i en periode om vinteren (så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven).
 • Man vil sandsynligvis komme til at bo mere isoleret i sommerhusområdet om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området, når der er mørkt og få naboer.
 • Overvej om en eventuel øget afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter generer for meget.
 • Vær også opmærksom på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb samt renovation måske ikke er beregnet til helårsbrug og derfor kan give udfordringer om vinteren. Det er heller ikke sikkert, der er snerydning i sommerhusområdet, og langt de fleste har heller ingen gadebelysning.
 • Der kan også være brug for at forbedre boligen, påpeger Home. For eksempel med bedre isolering, opvarmning og en opgradering af bad og køkken.
 • ’Prøvebo’ helst sommerhuset vinteren over – inden du sælger helårsboligen – for det er svært og dyrt at fortryde…

Kilde: Home, Realkredit Danmark og Ældresagen

TABEL: Udvikling i personer med BOPÆL i deres sommerhus

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Udvikling siden 2015 % Udvikling seneste år % Udvikling siden toppen i 2018 %
Fritidshuse Beboet af ejer 0-5 år 349 319 286 279 252 214 217 -132 -37,8 3 1,4 -62 -22,2
6-11 år 527 484 464 413 378 330 276 -251 -47,6 -54 -16,4 -137 -33,2
12-17 år 683 687 668 653 591 550 521 -162 -23,7 -29 -5,3 -132 -20,2
18-24 år 497 560 564 604 568 554 554 57 11,5 0,0 -50 -8,3
25-29 år 252 239 251 248 212 201 199 -53 -21,0 -2 -1,0 -49 -19,8
30-39 år 765 726 694 691 593 549 530 -235 -30,7 -19 -3,5 -161 -23,3
40-49 år 1959 1925 1834 1759 1534 1381 1295 -664 -33,9 -86 -6,2 -464 -26,4
50-59 år 3850 3894 3891 3945 3531 3441 3317 -533 -13,8 -124 -3,6 -628 -15,9
60-69 år 12236 12129 11741 11536 10497 9837 9163 -3073 -25,1 -674 -6,9 -2373 -20,6
70-79 år 9027 9859 10816 11804 12180 12338 12324 3297 36,5 -14 -0,1 520 4,4
80-89 år 1712 1889 2090 2278 2474 2718 2958 1246 72,8 240 8,8 680 29,9
90 år og derover 144 152 172 179 188 217 243 99 68,8 26 12,0 64 35,8
Kilde: Danmarks Statistik – beregning/ Home 32001 32863 33471 34389 32998 32330 31597 -404 -1,3 -733 -2,3 -2792 -8,1

FAKTA: TOP 25-kommuner sorteret efter hvor der er fleste der bor i sommerhus hele året:

Beliggenhed 2018 2021 Ændring Ændring %
Gribskov 4305 3499 -806 -18,7
Odsherred 3227 2720 -507 -15,7
Halsnæs 2182 2204 22 1
Frederikssund 1994 2047 53 2,7
Kalundborg 1192 1300 108 9,1
Aalborg 1396 1247 -149 -10,7
Syddjurs 1495 1196 -299 -20
Guldborgsund 1214 1157 -57 -4,7
Lejre 1057 1105 48 4,5
Slagelse 1041 1102 61 5,9
Aarhus 930 911 -19 -2
Stevns 1026 874 -152 -14,8
Vordingborg 898 804 -94 -10,5
Holbæk 729 789 60 8,2
Næstved 546 552 6 1,1
Helsingør 635 542 -93 -14,6
Norddjurs 662 483 -179 -27
Frederikshavn 422 479 57 13,5
Jammerbugt 574 416 -158 -27,5
Varde 382 409 27 7,1
Hjørring 462 407 -55 -11,9
Ringkøbing-Skjern 359 381 22 6,1
Skive 361 369 8 2,2
Egedal 392 340 -52 -13,3
Odder 391 324 -67 -17,1

Kilde: Danmarks Statistik / beregning: Home