Etnisk danske unge bliver en mangelvare

Etnisk danske kvinder føder for få børn – i gennemsnit kun 1,7 , hvilket ikke er nok til at opretholde befolkningstallet uden indvandring. Dette kræver en fertilitetskvotient på 2,1, og det har vi ikke været i nærheden af i flere årtier. I fremtiden bliver etnisk danske unge derfor en mangelvare.

Der bliver heller ikke født nok børn i Ungarn, hvor fødselsraten er 1,45 børn pr. kvinde. Og derfor belønner Ungarn kvinder, som føder flere børn. Familier med mindst tre børn får et tilskud på næsten 59.000 kroner til en bil med syv sæder. Og hvis kvinder føder fire børn, så slipper de for at betale indkomstskat resten af livet. Hvis kvinder bliver gift, inden de bliver 40, kan de også få et lån på cirka 235.000 kroner til en lav rente. Hvis de får tre børn, får de eftergivet lånet. Ungarns premierminister Viktor Orbán, som er kendt for at føre en meget stram indvandringspolitik, sagde, at ”dette er ungarernes egen løsning, som modsat indvandring skal sikre den ungarske nations overlevelse”.

I Danmark er andelen af børn født af indvandrere og efterkommere de seneste ti år steget fra 14 pct. til 22,4 pct. I 2010 blev der ifølge Danmarks Statistik født i alt 63.411 børn i Danmark. Dengang var de 18,7 pct. født af kvinde med udenlandsk oprindelse. I 2017 faldt antallet af nyfødte til alt 61.397, men samtidig steg andelen af børn født af kvinder med udenlandsk oprindelse til 22,2 pct.

Især i hovedstadskommunerne er der en høj andel af nyfødte af mødre med en anden oprindelse end dansk. I Vallensbæk havde 58 pct. af kommunens nyfødte i 2018 en mor med en anden oprindelse, mens tallet for Høje-Taastrup Kommune var 53 pct. og i Brøndby 51 pct. Konsekvensen er, at de såkaldte ikke-vestlige, som fortrinsvis er muslimer, udgør 9 pct. af befolkningen, men står for 16 pct. af fødslerne. Grellest ser det ud i Ishøj Kommune, hvor 33 pct. af befolkningen er ikke-vestlige, men står for svimlende 55 pct. af fødslerne. Om ikke så mange år vil danskere i Ishøj således komme i mindretal.

Under normale omstændigheder kunne man sige, at det er positivt, at der fødes så mange migrantbørn i Danmark. Men – der er et men.

Ifølge PISA-undersøgelser klarer de muslimske migrantbørn i en lang række EU-lande sig dårligere i skolen end indfødte børn. Det gælder ikke mindst Danmark, hvor en analyse af tredjegenerationsindvandrere, som Undervisningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet udgav midt i december 2018, konkluderede, at ”børn af efterkommere klarer sig dårligere end den forrige generation”.

Et omfattende studie fra 2016 viser, at allerede i førskolealderen er de ikke-vestlige mindre empatiske og langt ringere i sproglige og matematiske prøver end danske børn i snit. Der er typisk en aldersforskel på hele 2 år. Konsekvensen er, at på sigt kan den danske vækst pr. indbygger ikke undgå at falde, fordi de fleste indvandrerbørn aldrig kommer til at bidrage til samfundet. De socialt belastede muslimske underklassebørn er nemlig intelligens- og kompetencemæssigt langt bagud i forhold til etnisk danske børn. Dermed får de svært ved at klare sig i det danske samfund, forsørge sig selv og blive bidragsydere til velfærdssamfundet.

Kraka og Deloitte har offentliggjort en rapport om de langsigtede konsekvenser forbundet med andelen af ikke-vestlige elever i skoleklasserne. Jo flere ikke-vestlige elever der er i en klasse, jo lavere livsindkomst kan klassens danske elever forvente i fremtiden. Hvis blot 15 pct. af eleverne har ikke-vestlig baggrund, falder hele klassens forventede livsindkomst med op mod 20 pct. Stiger andelen af ikke-vestlige elever til mellem 25 og 30 pct., falder den forventede livsindkomst med over 30 pct. for hele klassen.

I betragtning af, at erhvervslivet skriger på arbejdskraft, kan det undre, at de skiftende regeringer ikke vender den demografiske udvikling ved at øge fertilitetskvotienten og gøre det mere attraktivt for etnisk danske kvinder at få tre eller flere børn. Virkeligheden er, at Danmark har valgt at løse denne udfordring gennem import af muslimske indvandrere med en lav IQ. Det siger sig selv, at det ikke kan undgå at sænke danskernes gennemsnitlige IQ, idet de muslimske børn trækker fagligheden både i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet ned. Hvorom alting er: Danmark fører en familiepolitik, som på sigt vil sænke danskernes levestandard, idet de etnisk danske unge, som der er færre og færre af, i stigende grad kommer til at finansiere den stadig dyrere velfærdsstat, herunder især de ældres velfærd.

André Rossmann