EU giver arbejdsløse udlændinge ret til børneydelse

EU har som bekendt en umættelig appetit på at regulere områder, der bør overlades til de enkelte medlemsstater.

Ifølge Børsen har EU-Domstolen i Luxembourg netop slået fast, at udlændinge fra et andet EU-land også har ret til børneydelser, selvom de har mistet deres arbejde.

Med andre ord afhænger et lands pligt til at udbetale børneydelser ikke af, om modtageren har et arbejde eller ej.

EU-Domstolens beslutning er et led i EU-elitens bestræbelser på at udstyre EU med en såkaldt “social søjle” i form af øgede sociale rettigheder.

I afgørelsen lægger EU-Domstolen vægt på, at reglerne er resultatet af en lovgivningsmæssig udvikling, der afspejler EU-lovgivers ønske om at udvide retten til familieydelser til andre kategorier af personer end blot arbejdstagere.

Der er altså flere kategorier af udlændinge, der i fremtiden kan regne med at få ret til familieydelser i EU, herunder i Danmark.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN OG BLIV ABONNENT

Vælg beløb