EU-mindsteløn er gift for dansk fagbevægelse

Nyt forslag om EU-mindsteløn er gift for dansk fagbevægelse og lønmodtagere. Alligevel bakker Socialdemokraterne aktivt op om den nye EU-Kommission, skriver DF’s Peter Kofod i Jyllands-Posten.

Faktisk kan der ikke opdrives én eneste jurist i Europa, der kan finde en løsning, hvor en mindsteløn i hele EU ikke også vil betyde en EU-dikteret mindsteløn i Danmark, der vel at mærke vil ligge langt under det nuværende lønniveau i Danmark.

Det vil altså kort fortalt være et farvel til den danske model, hvor lønspørgsmålet står som en central forhandlingsvare mellem arbejdsmarkedsparter. Læg dertil, at EU allerede har sat fagbevægelsen ud på et sidespor, når det kommer til arbejdstid, ferieloven og barselsregler.

Selv om en af fagbevægelsens mest centrale figurer, formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, kalder forslaget om mindsteløn en ”kastrering” af fagbevægelsen, har Socialdemokratiet stemt for den nye EU-Kommission.

Uanset hvor mange uspiselige lodder du smider i vægtskålen, vil den socialdemokratiske EU-glæde altid slå til og finde halvkvædet argumenter for, hvorfor EU er løsningen og svaret.