EU tvinger Danmark til at acceptere sundhedsindvandring

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har endnu en gang udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Med en ny dom forbød EMD Danmark at udvise den voldsdømte og sindslidende tyrker Savran, fordi Danmark ikke havde bevist, at han kunne opnå samme kvalitative sundhedsbehandling i Tyrkiet. Det skriver flere danske medier.

Med Savran-dommen går EMD et skridt videre, idet domstolen også forbyder udvisning af udlændinge med psykiske (og ikke blot legemlige) sygdomme.

Det er en potentiel glidebane, fordi fremover vil den nye praksis umuliggøre udvisning eller udsendelse af enhver alvorligt syg udlænding, der af en eller anden grund ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

Dermed tvinger EMD medlemsstaterne til at acceptere en global indvandring med sundhedsmæssig begrundelse i sager, hvor et udsendelsesland ikke kan bevise, at modtagerlandet matcher udsendelseslandets høje niveauer for lægebehandling.

Savran-dommen vil have store økonomiske konsekvenser for et land som Danmark. Dels er der store udgifter forbundet med den lægebehandling, som EMD’s dom medfører. Og dels er der også udgifter til den sociale understøttelse til de syge personer, som nu ikke kan udsendes til deres hjemlande.

24NYT: Med EMD-dommen kommer Danmark til at aflevere endnu en bid af sin nationale suverænitet til EU. Sikkert ikke den sidste, for med EU slutter det aldrig. Læs mere her.