Europæerne bliver en minoritet i et muslimsk Europa

Det amerikanske Pew Forum vurderer, at Europas muslimske befolkning vil vokse til at udgøre 8 pct. af den samlede europæiske befolkning i 2030. Det ville være fint, hvis det var velintegrerede. Men det står skidt til med integrationen, og selv med både anden- og tredje-generations indvandrere ser vi en fastholdelse af værdier og normer, der til forveksling ligner de fremherskende i stærkt konservative, muslimske lande. Hvis denne udvikling fortsætter, vil europæerne en dag blive en minoritet i et muslimsk Europa. Læs mere på: https://www.breitbart.com/london/2018/05/26/hungarian-deputy-pm-islamic-invasion-reduce-europeans-minority/