EU’s pandemiberedskab har lange udsigter

EU havde ikke noget pandemiberedskab, da pandemien brød ud, og har det ikke endnu. De fleste af EU’s coronatiltag beroede på ad hoc-løsninger, og det fremtidige beredskab er stadig under konstruktion, skriver Maja Kluger Dionigi fra Tænketanken Europa i Børsen.

”Tirsdag fremlægger Kommissionen det største af sine forslag til opbygningen af et EU-pandemiberedskab: et nyt agentur for biomedicinsk beredskab kaldet Hera efter amerikansk forbillede.

Flere EU-beføjelser på sundhedsområdet er dog næppe på tapetet. EU-landene vogter nidkært over deres nationale sundhedskompetence.

Det springende punkt bliver, om EU-landene er villige til at betale for et styrket beredskab. For lige nu skal pengene komme fra EU’s sundhedsbudget på ca. 730 mio. euro om året. Til sammenligning har USA’s præsident netop bevilliget 65 mia. dollar til et styrket amerikansk pandemiberedskab”.