EU’s retsmekanisme skal tages af bordet

Et vældigt opgør om værdier er i gang i EU, skriver Berlingske. Et stort flertal af landene har sammen med Europa-Parlamentet indgået en aftale om en ny mekanisme, som skal kunne trække EU-støtte fra medlemslande, som ikke overholder basale retsstatsprincipper. Polen og Ungarn har svaret igen ved at blokere for, at EU kan vedtage et nyt budget og en historisk stor corona-hjælpepakke.

”I Ungarn og Polen er opgøret blevet spundet ind i en mørk fortælling om, at EU er ude på at gennemtvinge en venstreorienteret familiepolitik og højere indvandring med trusler om økonomisk afstraffelse. Vi burde berolige borgerne i Central- og Østeuropa med, de ikke skal tro på alt, hvad de hører. EU’s nye retsstatsmekanisme handler kun om at sikre den helt elementære værdi i en retsstat”, skriver Berlingske.

EU’s opgør med Ungarn og Polen eksemplificerer den værdipolitiske kløft, der findes mellem de øst- og vesteuropæiske EU-lande. Angst i forbindelse med den nationale identitet er særlig stærk i både Ungarn og Polen, som har levet under sovjetisk overherredømme. Både ungarerne og polakkerne er stolte af deres respektive lande og glade for medlemskabet i EU. Men de har dårlige erfaringer med overnationale, totalitære unioner, der dikterer, hvordan de skal indrette deres samfund. Begge lande er skeptiske over for EU’s princip om fælles forvaltning og bryder sig ikke om at modtage ordrer fra Bruxelles.

Både ungarerne og polakkerne har en dyb mistro til alt kosmopolitisk og internationalistisk, og hæger om deres frihed, selvstændighed og suverænitet. Og selv om der er forskel på kommunisme og EU’s liberalisme, taler begge ideologier om en universel, totalitær orden uden respekt for nationalitet og folkelighed.

EU optræder med en uhørt arrogance over for både Ungarn og Polen. Uden nogen form for hensyntagen til Ungarns og Polens historie forsøger Bruxelles at truer landene til at mene det ”rigtige” og rette ind.

I det illiberale Danmark optræder regeringsorganet Berlingske med lige så stor arrogance, når den forsøger at drive en kile mellem borgerne i Central- og Østeuropa og deres regeringer.

Ungarerne og polakkerne er imidlertid modige og stolte folkeslag, der i modsætning til danskerne ikke finder sig i noget. De fortjener respekt, fordi de kæmper for deres selvstændighed og frihed. Og derfor vil Danmarks forsøg på at sætte østeuropæerne op mod deres legitime, folkevalgte regeringer slå fejl.

André Rossmann