Få styr på din drone

Syd- og Sønderjyllands Politi har foreløbig modtaget 32 anmeldelser om problemer med droneflyvning i år

Siden nytår har Syd- og Sønderjyllands Politi fået 32 anmeldelser om droneflyvning, hvor borgere eller andre har følt sig generet af dronerne.

”Vi oplever heldigvis få sager set i forhold til, at droner bliver stadigt mere udbredte, både som hobby og som udstyr til professionelt brug. Men vi vil appellere til, at droneførerne er meget opmærksomme på de regler, der gælder og viser hensyn til deres omgivelser, når de sender deres droner i luften”, siger politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er især sket en stigning i antallet af anmeldelser om overtrædelse af luftfartsloven og droneflyvning omkring lufthavne og militære installationer. Langt størstedelen af de 32 anmeldelser skyldtes droneflyvning omkring Flyvestation Skrydstrup.

”Reglerne for droneflyvning er der af gode grunde. Det handler både om sikkerhed i luftrummet og på jorden, ligesom dronerne ikke skal være til gene. Derfor er det vigtigt, at du som droneejer sætter dig ind i både risici, regler og ansvar, før du begynder at flyve med dronerne. Eksempelvis skal du tage et dronekompetence-certifikat på droneregler.dk, hvis du vil flyve med droner på over 250 gram,” siger kontorchef i Trafikstyrelsen, Lars Korsholm.

I otte af sagerne medførte anmeldelserne, at Syd- og Sønderjyllands Politi satte gang i efterforskning vedrørende enten husfredskrænkelse, overtrædelse af luftfartsloven eller overtrædelse af bekendtgørelsen om droneflyvning. De fem af sagerne er fortsat under sagsbehandling og i den ene sag har politiet endnu ikke fundet frem til droneføreren.

LÆS OGSÅ:  Droner skal have eget værktøj og arbejde selvstændigt

To sager er afgjort. Den 27. april fløj en hollandsk statsborger en drone i 47 meters højde indenfor sikkerhedszonen ved Flyvestation Skrydstrup. Denne forseelse medførte en straksbøde på 5000 kroner og konfiskation af dronen. Den 18. maj fløj endnu en drone i mere end 40 meters højde indenfor sikkerhedszonen omkring flyvestationen. Dette betød, at al flytrafik på flyvestationen blev standset. Politiet fandt frem til droneføreren, der viste sig at være en dreng under 14 år, der fik sin drone beslaglagt med henblik på konfiskation. Drengen undgik bøde på grund af sin alder.

I 2021 blev der anmeldt 49 sager med droner, heraf 12 omkring Flyvestation Skrydstrup. Ni af sagerne blev efterforsket. Fire sager er endt med en bøde på 3500 kroner til droneføreren. Der er givet et tiltalefrafald, en enkelt sag er forsat under behandling og ved tre af sagerne er det endnu ikke lykkedes at finde droneføreren.

Mediernes kontaktmuligheder:
Trafikstyrelsens pressekontakt: 61929719
Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsafdeling: 20526460


REGLER FOR DRONEFLYVNING: 


Krav til afstand

* Din drone skal hele tiden være inden for synsvidde, når den er i luften, uanset tidspunkt på døgnet. Ønsker du at flyve uden for synsvidde, falder din operation ind under en specifik kategori, og du skal have særlig tilladelse af Trafikstyrelsen. Læs mere på http://www.droneregler.dk/
* Vær opmærksom på, at der er en række krav til afstand, når din drone er i luften:
– Din drone må ikke være tættere på end fem kilometer fra en civil lufthavn, otte kilometer fra en militær flyveplads og to kilometer fra en lægehelikopterflyveplads.
– Hvis du har et kompetencecertifikat, må din drone være to kilometer fra en civil lufthavn eller militær flyveplads, såfremt flyvningen ikke foretages højere end 40 meter over start/landingsbanens højde.
-Hvis du har et kompetencecertifikat, må din drone være en kilometer fra en lægehelikopterplads, såfremt flyvningen ikke foretages højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens højde.
– Du skal holde mindst 150 meters afstand fra fx politiets ejendomme og 300 meters afstand fra fx militære områder.
– Du skal holde mindst 150 meters afstand til skadesteder eller gerningssteder, hvor politi og redningsberedskab arbejder.
– Du skal holde mindst 15 meters vandret afstand til jernbaner og bybaner. Ønsker du at flyve tættere på, skal du have tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter på strækningen, fx BaneDanmark.

LÆS OGSÅ:  Nye regler: Du kan fortsat bruge mobilen i et andet EU-land som derhjemme

Krav vedrørende veje og private områder m.m
* Du må ikke flyve over offentlige veje, hvor fartgrænsen er over 70 km/t, med mindre du har en tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter på strækningen, fx en kommune eller Vejdirektoratet.
* Du skal have særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen for at flyve i naturfølsomme områder.
* Du må ikke overflyve private områder, fx boliger og ejendomme, der er omkranset af hegn, hæk, mur eller lignende, uden ejernes eller beboernes tilladelse.
* Du skal desuden holde mindst 2,5 meters afstand til øvrige boliger og ejendomme – eller have tilladelse fra ejer.
* Det er ikke tilladt at overflyve forsamlinger af mennesker, for eksempel gæster ved en koncert, tilskuere til en fodboldkamp m.m. Afstandskrav til mennesker afhænger af vægten på din drone. Læs mere på http://www.droneregler.dk/ under ”overgangsregler”.
* Du skal tage et dronekompetencecertifikat på droneregler.dk, hvis du vil flyve med droner på over 250 g. Har du allerede et ældre udstedt dronebevis 1a, 1b eller 2, behøver du ikke tage et dronekompetencecertifikat.
* Det er ikke længere et krav, at du skal anmelde flyvninger i byerne til politiet. Din drone skal heller ikke være registeret, men som operatør skal du være registreret. Det gør du ved at sætte dit CVR-nummer på dronen. Læs mere om dette under ”REGISTRERING af operatører” på droneregler.dk. Har du ikke et CVR-nummer, skal du sætte dit dronekompetencecertifikat-nummer på dronen.
* Den maksimale flyvehøjde er 120 meter. Ønsker du at flyve højere, falder din operation ind under en specifik kategori, og du skal have særlig tilladelse af Trafikstyrelsen. Læs mere på droneregler.dk
* Flyvning med en drone på over 250 gram skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring.

LÆS OGSÅ:  Vi brager over for gult: Hver anden dansker er usikker på reglerne

Få mere at vide:
Trafikstyrelsens hjemmeside http://www.droneregler.dk/
På hjemmesiden kan du se, hvilke områder du ikke må flyve i, samt hvilke områder du skal være særlig opmærksom på forholdene
Dronebekendtgørelsen (BEK 2253)
EU-forordningen (2019-947)

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)