Færdiggørelsen af Nordtorvet forsinket

Specialfremstilling af materialer og lange perioder med regn og kulde har forsinket arbejdet med at færdiggøre Nordtorvet, men arbejdet skrider fortsat fremad.

Entreprenørerne arbejder på højtryk med at omdanne Nordtorvet og er nu nået så langt, at der kun mangler at blive lagt fliser på området og plantet nye træer. Såfremt vind og vejr tillader det, forventes brolægningen og beplantningen at være færdiggjort i løbet af uge 28.

Store dele af projektet med at forbinde Nordtorvet med Krudtværksområdet står imidlertid allerede klart. Det gælder blandt andet den syd- og vestlige del ned mod Krudtværksmuseet, den nye vejbro over Peder Falsters Vej, fortove og cykelstier, ligesom busstoppestederne netop er taget i brug.

Jordbund udfordrer kanalkanter

Arbejdet med at genetablere kanalkanterne på den østlige side af kanalen er blevet udskudt, indtil der er fundet en mere gangbar metode til at opsætte kanalkanterne på. Yderligere undersøgelser af jordbunden på den del af strækningen har nemlig vist, at jorden er for blød til at kunne holde de massive kampesten, som skal udgøre kanalkanterne.

Halsnæs Kommune er i samarbejde med en rådgiver nu i gang med at se på, hvordan projektet kan afsluttes bedst muligt. I den forbindelse afventer arbejdet med at forlænge Allégadepromenaden og den nye bro også, da der her er etableret en midlertidig adgangsvej ned til kanalen, som skal bruges under arbejdet med kanalkanterne.

Omdannelsen af Nordtorvet og kanalkanterne sker som led i projekt STÅLSAT BY, der har til formål at skabe nye byrum, der fremhæver Frederiksværks historie med vandkunst og industri.