Færre er medlem af kirken på grund af den kristne tro

En ny undersøgelse viser, at for mange danskere er folkekirken først og fremmest en kulturel, historisk og national institution, som de forbinder med familie, fællesskab og tradition. Færre danskere angiver, at de er medlem af kirken på grund af den kristne tro, oplyser Berlingske.

”Der er flere af de adspurgte, der om deres medlemskab svarer, at ’jeg vil gerne bevare de historiske kirkebygninger’ (60 procent), end der er adspurgte, der svarer, at ’jeg har en kristen tro’ (43 procent).

For en stor del af befolkningen er kirken en kulturfaktor, en del af det at være dansk og den historie og identitet, vi deler.

Mens 43 procent forklarer medlemskabet med, at ’jeg har en kristen tro’, så begrunder 58 procent det med, at ’jeg vil støtte op om den kristne kulturarv’. Kirken bliver snarere opfattet som kulturhus, hvor man praktiserer, slægt, arv og baggrund, end som et bedehus”.