Fake tal bag den høje opbakning til EU

Den 23. maj 2018 kunne man i Børsen læse følgende: ”En ny måling fra Parlamentets Eurobarometer viser, at danskernes opbakning til EU er rekordhøj.
Således mener 76 pct. af danskerne, at EU er en ’god ting’. Det er den højeste andel, der er målt i Danmark, siden Eurobarometeret i 1974 begyndte at stille spørgsmålet.
Kun syv procent angiver i den seneste måling, at EU er en “dårlig ting
“.

I dag kan man i alle danske medier læse, at Eurobarometers tal er fake. I en række EU-lande er svarprocenterne nemlig så lave, at de er stærkt problematiske at bruge.

Det vurderer førende valgforskere, som peger på, at borgernes opbakning til unionen efter alt at dømme bliver systematisk overvurderet.

EU tegner altså tilsyneladende et for rosenrødt billede af sig selv.  ”Eurobarometers svarprocenter er så lave, at man i videnskabelige sammenhænge ville studse meget kraftigt over det”, siger Kasper Møller Hansen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet.

Han kalder svarprocenterne for “grufulde” og siger: ”Ultimativt er faren, at politikere ser på Eurobarometers tal og drager nogle forkerte konklusioner: At borgerne vil have mere EU, end tilfældet faktisk er. Eller at man sagtens kan vinde en folkeafstemning”.

Valgforskerne vurderer, at svarprocenten bør ligge på 45- 50, før undersøgelsen er repræsentativ. Den seneste undersøgelse, som der er opgjort svarprocenter fra, er fra 2018.

Her var svarprocenterne lave i en række lande: I Finland 14, Tyskland 15, Luxembourg 20, Italien 22, Storbritannien 27, Danmark 28, Grækenland og Frankrig 31, Irland 33, Spanien 34, Letland 38 og i Portugal 40.

I samtlige de Eurobarometer-undersøgelser, der blev foretaget i perioden 2016-2018, er der problemer med svarprocenterne. ”Hvis min hypotese er korrekt, så underestimerer Eurobarometer systematisk graden af euroskepsis”, siger Paolo Segatti, der er professor på universitetet i Milano.