Familieforhold blev det hyppigste emne på BørneTelefonen under coronakrisen

Forholdet mellem barn og forældre har for første gang nogensinde overhalet kærlighed og forelskelse som det emne, der fylder mest på BørneTelefonen. Det viser en ny analyse af samtaler under corona i 2020.

2020 har været et år i coronaens tegn – også på BørneTelefonen. Hele året igennem har coronakrisen afspejlet sig i de temaer, spørgsmål og bekymringer, som børn og unge har haft brug for hjælp og rådgivning til.

Det har betydet, at forholdet mellem børn og forældre for første gang topper listen over de emner, der igennem året fylder mest på BørneTelefonen. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår.

“Der er ingen tvivl om, at coronakrisen og særligt nedlukningen af landet ad flere omgange har været med til at lægge et ekstra stort pres på familierne – særligt dem, der i forvejen står i en sårbar situation. Mange børn og unge har i år oplevet flere konflikter derhjemme, og de tilspidsede familieforhold har øget risikoen for vold og andre former for omsorgssvigt,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Analysen af de flere end 1.600 rådgivningssamtaler om corona på BørneTelefonen i 2020 viser, at mange børn giver udtryk for, at det er hårdt at være sammen med deres familie hele tiden, og at deres forældre ofte virker pressede og sure. Nogle børn, som normalt har et anstrengt eller distanceret forhold til forældre eller søskende, oplever, at det er vanskeligere under corona.

LÆS OGSÅ:  Landsindsamling slår rekord med 8,5 millioner kroner til BørneTelefonen

Problemer og mistrivsel forstærkes

En anden tendens i analysen af samtalerne viser, at corona hos nogle børn og unge øger allerede eksisterende udfordringer. Der er børn, som fortæller, hvordan deres angst, ensomhed, spiseforstyrrelse, depression eller lignende er blevet forstærket.

Analysen peger samtidig på, at coronakrisens mange restriktioner samt den periodevise nedlukning af skoler og fritidstilbud har betydet, at corona hos nogle børn har påvirket dem så negativt, at de nu har det rigtig dårligt og for eksempel har udviklet angst.

“Vi ser desværre ind et 2021, hvor corona fortsat kommer til at dominere meget af vores hverdag, og derfor skal vi tage ved lære af de erfaringer, vi har fået indtil nu. Det er stadig vigtigt og nødvendigt, at vi er meget opmærksomme på alle børn og unges enkelte situation og mentale helbred – og har et ekstra øje på dem, der befinder sig i en udsat position,” siger Rasmus Kjeldahl.

Flere samtaler om udskamning og skam
En af de nyeste tendenser i samtalerne om corona handler om skam og udskamning. I sidste halvdel af 2020 henvender flere børn sig, fordi de føler sig udstillet af klassekammerater, enten fordi de har haft corona, eller fordi de tager restriktionerne og retningslinjer meget alvorligt.

Nogle børn oplever, at omgivelserne udskammer dem for at have corona – ligegyldigt om det er sandt eller ej. Flere samtaler viser, at børn og unge føler en skam og bebrejder sig selv, hvis de enkelte gange ikke overholder alle restriktionerne fuldt ud og eksempelvis er kommet til at kramme hinanden i skolen.

LÆS OGSÅ:  Børn til BørneTelefonen: Jeg har ikke lyst til at stå op om morgenen


Fakta

I hele 2020 har der været 1.678 samtaler om corona på BørneTelefonen

Under nedlukningen i foråret fylder emnet corona mest i samtaler med de yngste børn i alderen 6-9 år. Under genåbningen er der flere af samtalerne med de ældste børn på 18 år og derover, som handler om corona.

Under nedlukningen i foråret handler 7,1 pct. af samtalerne med piger om corona, hvilket gælder for 8,8 pct. af samtaler med drenge. Under genåbningen, hvor corona generelt begynder at fylde mindre, handler 1,3 pct. af samtaler med piger om corona, hvilket gælder for 2,1 pct. af samtaler med drenge.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)