Fem gode grunde til at tilllade skydevåben til selvforsvar (DEBAT)

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Foto: Kues1, Freepik

Der er mange gode grunde til at tillade skydevåben til selvforsvar. To EU-lande har allerede liberaliseret deres våbenlov.

Kommentar af Nicolai Sennels, psykolog og medlem af Dansk Folkeparti. (Opdateret 25. november)

I 2017 blev det tilladt i Tjekkiet at bruge skydevåben som selvforsvar.

De tjekkiske politikeres argument er blandt andet, at borgerne skal have bedre muligheder for at forsvare sig mod kriminelle og terrorister.

Indvandringen fra ikke-vestlige lande og en række islamiske terrorangreb i Europa havde vækket tjekkernes ønske om bedre muligheder for at sørge for deres egen personlige sikkerhed.

Ingen problemer

I 2018 fulgte Italien delvist trop ved at tillade borgere at forsvare sig selv i deres eget hjem med skydevåben. Israel har i øvrigt længe haft en våbenlovgivning, der ligner Tjekkiets.

Liberalisering af våbenloven i de tre lande har hverken ført til “amerikanske tilstande” eller store stigninger i væbnet kriminalitet. Det eneste der er sket er, at borgerne er mere sikre, og at de kriminelle og terroristerne mere usikre.

Våben virker: Angribere bliver pludselig meget fredelige, når offeret trækker et våben. Det kaldes fred gennem styrke og er en logik, der fungerer selv hos dyr. Vi så det også fungere under den Kolde Krig, hvor den blotte tilstedeværelse af atomvåben forhindrede den næste verdenskrig.

Der er mange gode argumenter for at tillade skydevåben til selvforsvar:

#1 Alternativ til Big Brother-samfundet

Som det er i dag, har danskerne indgået en samfundskontrakt med staten: Vi lader os afvæbne, til gengæld skal staten sørge for vores sikkerhed.

Men for at kunne levere tilfredsstillende sikkerhed er staten nød til at indføre masseovervågning: Den udspionerer os 24 timer i døgnet og registrerer al vores færden og kommunikation via vores computere, mobiltelefoner, kameraer på gaden med ansigtsgenkendelse osv.

LÆS OGSÅ:  Partiformand: Københavns Politi er bange for de autonome

Prisen for afvæbning af borgerne er blevet et George Orwellsk samfund, hvor vi har vænnet os til at Big Brother – staten – i sikkerhedens navn har ret til at kigge os over skulderen overalt og hele tiden. Privatliv og alenetid findes reelt ikke længere.

Hvis vi selv kunne få lov til at stå for en del af vores sikkerhed, vil staten ikke længere være nød til at filme, optage og registrere alt, hvad borgerne gør, for at vi kan være sikre.

#2 Ligestilling

Liberalisering af våbenloven vil med ét ligestille kvinder og mænd, når det gælder fysisk magt. Kvinder har siden tidernes morgen været mænd fysisk underlegne. Dette er en stor del af årsagen til, at kvinder langt oftere er ofre for en række typer forbrydelser, og at 6 ud af 10 danske kvinder helst ikke vil bevæge sig ud af deres hjem, når det er mørkt.

Den oplagte løsning er at give kvinder ret til at forsvare sig effektivt. “Gud skabte manden og kvinden. Oberst Colt gjorde dem lige”, som den berømte våbensmed Sam Colt skulle have sagt tilbage i 1800-tallet.

Og hvem kan være imod ligestilling?

#3 Forvandler ikke lovlydige til kriminelle

Lovlydige mennesker bliver ikke kriminelle, blot fordi de ejer et våben.

Faktisk findes der i dag over en halv million lovlige skydevåben rundt om i danske hjem. Alligevel har landets mange sportsskytter og jægere aldrig været nogen trussel.

Det er fordi, vi kun giver våbentilladelse til danskere, der er godkendt af politiet, og som er trænede i at bruge deres våben forsvarligt. Sådan bør det også være, men retten til at bære pistol til selvforsvar bør udvides til at gælde alle steder.

LÆS OGSÅ:  Forsøgte at kvæle sin kæreste – nu er der faldet dom

#4 Beskytter de kriminelle

Politiet er mellem 7 og 23 minutter om at komme frem. Det tager kun 2 sekunder at trække en pistol.

Den nuværende våbenlov beskytter kriminelle mod at blive skudt af lovlydige borgere, der bliver udsat for hjemmerøveri, overfald eller terror. Faktisk er det sådan, at våbenloven sørger for, at de eneste, der er bevæbnede, er de kriminelle. Det burde være omvendt!

Tænk på, hvor mange liv der kunne være reddet, hvis bare et par stykker på BataclanUtøyaCharlie Hebdo, i Orlando eller Mumbay, havde været bevæbnet. For slet ikke at nævne de tusinder af danske ofre for vold og voldtægter, der kunne have forsvaret sig selv. Alt for ofte ser vi, at terrorister og kriminelle kan gå roligt rundt og dræbe, røve og voldtage, fordi ofrene er ubevæbnede.

Politiet kan ikke være overalt, og danskerne må ikke selv forsvare sig. Som det er nu, er Danmark et tag-selv-bord for onde mennesker.

Liberalisering af våbenloven vil gøre de jagende til de jagede: De gode vil igen kunne forsvare sig.

Dem der er uenige bør tale med nogle ofre for vold og voldtægt: Det kan ødelægge mennesker i mange år, nogle gange for livet. Så vil man forstå, hvor umedfølende holdningen om, at “det er bedst, du ikke er i stand til at forsvare dig selv”, er.

#5 En menneskeret

Ifølge FN’s Menneskerettighedskonvention er personlig sikkerhed en menneskeret. Det fremgår af Artikel 4: “Alle har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.”

Foto: Tilladelse til at bære våben udstedt til tidligere frihedskæmper efter 2. Verdenskrig (tilsendt).

Når staten ikke kan beskytte os, og borgerne heller ikke må kunne forsvare sig selv effektivt, bryder den i mine øjne dermed menneskerettighederne.

LÆS OGSÅ:  87-årig åbnede døren for "gas- og vandmester". Politiet efterlyser dansk mand i 30'erne

Politiet er i dag så presset, at der skal døde på bordet, førend de efterforsker knivstikkerier. Og alene i København ligger 1000 voldssager og samler støv hos politiet, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske dem. Tyverier for under 100.000 kr. efterforskes heller ikke.

Samfundskontrakten mellem staten og borgeren om, at borgeren betaler skat og opgiver retten til at bevæbne sig mod, at staten beskytter os og sikrer den private ejendomsret, er brudt af staten. Derfor mener jeg, at det er forkert, at vandelsgodkendte, våbenuddannede statsborgere ikke må bevæbne sig for at kunne forsvare sig selv, andre og deres ejendom.

Liberalisering: Sådan gøres det

Statsborgere over 25 år (først da er hjernen hos mænd færdigudviklet), der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente, og som har betalt og bestået samme skydeuddannelse som gadebetjente, bør have lov til at bære pistol til selvforsvar.

Ligesom gadebetjente skal de selvfølgelig bestå jævnlige skydeprøver, hvilket forudsætter aktivt medlemskab af en skytteforening. Og de typer af pistoler, man kan få tilladelse til at bære til selvforsvar, skal være godkendt af staten, så vi sikre på, at de er af forsvarlig kvalitet.

Tilhængere af voldelige ideologier og religioner, bør efter min mening naturligvis ikke have mulighed for at bære våben.

Video: France24 om Italiens våbenlov, der tillader borgerne at forsvare sig selv med skydevåben: