Fire teenagere slipper for tiltale for voldtægt mod flere piger i Kokkedal

Nordsjællands Politi har besluttet, at der ikke skal rejses tiltale mod de syv unge mænd i alderen 15-17 år, som var sigtede i en sag, hvor flere piger tidligere på året anmeldte, at de var blevet voldtaget.

Beslutningen bygger på den vurdering, at drengene på det foreliggende sagsmateriale ikke vil blive fundet skyldige ved domstolen. Anklagemyndigheden skal i vurderingen tage hensyn til både de oplysninger, der taler for og de oplysninger, som taler imod, at en mistænkt er skyldig. I en straffesag gælder der endvidere et princip om, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode.

– Der er ingen tvivl om, at pigerne har oplevet, at deres grænser er blevet overskredet og, at de har oplevet det, der er sket, som et overgreb. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at en domstol vil fastslå, at der er sket noget strafbart, siger Marianne Gjedde-Nielsen, advokaturchef ved Anklagemyndigheden i Nordsjælland.

Sagen tog sin begyndelse i forsommeren, hvor der først indløb en anmeldelse og sidenhen flere om, at flere piger havde været udsat for voldtægt. Fem af de sigtede sad varetægtsfængslet fra juni til august, hvor de blev løsladt. Løsladelsen skete, da de unge mænd ikke længere kunne påvirke efterforskningen, og af hensyn til deres unge alder.

– Som anklager skal man udover enhver rimelig tvivl kunne bevise, at en tiltalt er skyldig. Det mener jeg ikke, at vi vil være i stand til i denne sag, blandt andet fordi der ikke er fundet objektive beviser som for eksempel lægelige oplysninger eller andre tekniske beviser, der støtter den ene forklaring frem for den anden, siger Marianne Gjedde-Nielsen.