Flere københavnere søger stofbehandling

Næsten 13 procent flere københavnere søgte stofbehandling i 2017 i forhold til 2016. Det viser en årsrapport, som Center for Rusmiddelbehandling København netop har publiceret.

787 københavnere valgte i 2017 at søge hjælp til at få styr på stofferne. Det er 88 flere end i 2016 og svarer dermed til en stigning på knap 12,6 procent. Stigningen skyldes især at flere søger hjælp til behandling for problemer med hash, kokain, MDMA og andre centralstimulerende stoffer.

Tallene kommer fra en ny årsrapport fra Center for Rusmiddelbehandling København, som tilbyder gratis rusmiddelbehandling til alle København Kommunes borgere.

”Det er meget positivt, at flere københavnere søger stofbehandling. Vi ved, at stofmisbrug kan føre til store sociale problemer, og det at komme i behandling for sit misbrug kan være et første skridt ud af de problemer. Derfor er det også rigtig godt, at vi i Socialforvaltningen har et tilbud, som flere og flere benytter sig af,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

En forklaring på stigningen kan være, at man er blevet bedre til at tilpasse behandlingstilbuddene til målgrupperne.

”I de sidste år har vi set en stigning i borgere der søger behandling for problemer med hash og kokain. Vi har derfor ændret vores behandling, så den i højere grad matcher denne målgruppes behov, bl.a. ved at gøre det hurtigere og lettere at komme i gang og tilpasse behandlingstilbuddene til netop denne gruppe,” fortæller borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard.

LÆS OGSÅ:  Mand med skarpladt AK-47 anholdt under kæmpe hash-aktion. 280kg beslaglagt!

Årsrapporten fra Center for Rusmiddelbehandling København viser også, at andelen af unge københavnere i behandling for problemer med hash og centralstimulerende stoffer er steget. I 2009 var 30 procent af borgerne i behandling således under 30 år – i 2017 var det tal steget til 43 procent. For at imødegå den stigende andel af unge, etablerer Center for Rusmiddelbehandling i efteråret ungegrupper på både Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade, Nyropsgade og Spaniensgade.

”Det er meget positivt, at andelen af unge københavnere stiger. Ofte kommer borgerne først til os, når de begynder at mærke negative konsekvenser af stofbruget. Det kan f.eks. være problemer på jobbet, i skolen eller med familie og venner. Jo tidligere, de kommer, des lettere er det at hjælpe, for da har problemerne endnu ikke vokset sig store” siger Alberte Bryld Burgaard.

FAKTA

  • 4.632 borgere var indskrevet i alkohol- eller stofbehandling i Center for Rusmiddelbehandling København i 2017.
  • Center for Rusmiddelbehandling København leverer indsatser til ca. 20 procent af alle borgere i ambulant stofbehandling i Danmark.
  • Behandlingen er gratis, og kan begynde samme dag, man henvender sig, eller dagen efter.
  • Der er mulighed for anonym rådgivning, og nogle kan også få behandling anonymt.

Læs mere på www.rusmiddelbehandling.kk.dk