Flere unge dropper ud af uddannelsessystemet, når studenterhuen er på plads

Over en femtedel er ikke begyndt på en uddannelse, 27 måneder efter at studentereksamen er bestået. En del af dem kunne ifølge brancheorganisationen TEKNIQ med fordel have valgt en erhvervsuddannelse i stedet – men det kan nås endnu.

22 procent af de unge, der gennemførte en gymnasial uddannelse i 2014, var 27 måneder senere stadig ikke kommet i gang med en videregående uddannelse. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

”Helt grundlæggende er det et spild af gode ressourcer, hvis man står med en gymnasial uddannelse og ikke ved, hvad den skal bruges til,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen.

På blot tre år er andelen af unge, der 27 måneder efter endt studentereksamen stadig ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse, steget fra 19 procent (7.473 studenter i 2011) til 22 procent (9.771 studenter i 2014). Det til trods for at man de senere år fra politisk hold har haft fokus på at få de unge hurtigt videre igennem uddannelsessystemet.

Ifølge TEKNIQ kan en forklaring være, at for mange unge vælger en gymnasial uddannelse uden at tænke over, at den kun kvalificerer dem til at starte på en videregående uddannelse. De gymnasiale uddannelser har ikke et erhvervsrettet fokus, som gør de unge parate til et job. I stedet ville TEKNIQ ønske, at flere unge valgte at søge ind på erhvervsuddannelserne, der i højere grad målretter de unge til et liv på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ:  Kræftens Bekæmpelse advarer: Forskere slår fast, at svejsning er kræftfremkaldende
Antal personer, der ikke er påbegyndt videre uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse.

”Vi får behov for langt flere faglærte de kommende år. Men tallene viser, at mange tager en gymnasial uddannelse uden for alvor at bruge den til noget. I stedet ville det være bedre for både den enkelte og samfundet, hvis de havde valgt en erhvervsuddannelse i stedet eller tager den efterfølgende. Vi har brug for unge med tekniske uddannelser, som er klar til inden for eksempelvis installationsbranchen at arbejde med de nyeste teknologier, tekniske løsninger, it, data og sensorer. Det vil samtidig åbne en lang række spændende karriere- og videreuddannelsesmuligheder, der kan udvikle de unge både fagligt og menneskeligt,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Dem, der nu står med en ubrugt studentereksamen, skal være mere end velkommen i installationsbranchen. Vi kan tilbyde forkortede uddannelser både som elektriker og inden for vvs-energi, der vil give en god start på arbejdsmarkedet,” siger Tina Voldby.

Det er især unge med HF-eksamen (29 procent), der tilsyneladende falder ud af uddannelsessystemet, efter at de har fået huen på hovedet, mens det tilsvarende tal for HTX’erne er nede på 15 procent.

”Under alle omstændigheder understreger tallene, at der er brug for at åbne de unges – og ikke mindst deres forældres – øjne for, at der er andre veje at gå end den gymnasiale, hvis man vi have et godt og langt arbejdsliv,” siger Tina Voldby.