Flertal i København stemmer for Doughnut-økonomi

Et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget et forslag om at undersøge den såkaldte Doughnut-model, der skal sikre en bæredygtig udvikling af byen.

Onsdag aften besluttede et flertal blandt de københavnske politikere at undersøge Doughnut-modellen som nyt styringsredskab i kommunen. Det skal sikre bredt fokus på bæredygtighed.

Politikerne vil bruge Doughnut-modellen til at få et overblik over, hvordan byens økonomi fremover både kan sikre menneskers trivsel og velstand og samtidig ikke overskrider bæreevnen af de naturlige systemer, vi afhænger af. Modellen tager nemlig udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og de ni planetære grænser.

I Amsterdam har man allerede indført Doughnut-økonomi for at sikre, at man efter coronakrisen ser helhedsorienteret på at løse de afledte effekter på job, boliger, klima, sundhed, pleje og fællesskaber. Og nu skal forvaltningen i gang med at undersøge, hvordan Doughnut-modellen kan se ud i København.

 

Partierne bag forslaget siger:

Fanny Broholm (Å):

“En af de vigtigste grunde til, at jeg gik ind i politik, var, at jeg ville arbejde for, at vores økonomiske modeller ændres, så de ikke leder os durk ind i ulighed og ud over grænserne for klima og miljømæssig stabilitet. Det er doughnut-modellen et vigtigt skridt i retningen af.”

”Vi har i Alternativet snakket om behovet for tre bundlinjer i økonomisk styring siden dag ét, men denne model er endnu mere helhedsorienteret og bæredygtig.”

LÆS OGSÅ:  Stigende afslag på lejligheder i København

Gorm Anker Gunnersen (Ø):

“Det miljømæssige råderum vil afgrænse, hvad vi kan i kommunen. Afgrænsningen skal bruges på samme styringsniveau, som hvad der er penge til. Bæredygtighed vil nu være mere end et blære-ord for borgmestre. Det vil være et bærende grundlag for Borgerrepræsentationens beslutninger.”

Mette Annelie Rasmussen (B)

”Doughnut modellen åbner nye muligheder for at give vores politiske beslutninger et 360 grader bæredygtigheds-check, inden vi træffer dem. Med udgangspunkt i Verdensmålene, som for Radikale Venstre er en vigtig ramme for en bæredygtig udvikling på global, national og international, sætter doughnut-modellen en ny høj standard for bæredygtig udvikling.”

”Med beslutningen lever København op til vores status som innovationsby i Bynetværket C40 og det er en god grøn udvikling, som forhåbentlig kan inspirere andre byer.”

Klaus Mygind (F)

“For SF er det helt afgørende, at vi får en model, der kan se de samlede konsekvenser af vore beslutninger socialt, miljømæssigt, økonomisk og demokratisk”

“Samtidig med at vi udvikler et nyt system, skal vi afvikle gamle systemer, så vi ikke skaber mere bureaukrati.”

Finn Rudaizky (O):

”Det er vigtigt, at vi med modellen får overblik over, hvilke områder, vi med fordel kan forbedre i forhold til trivsel og bæredygtighed. Derudfra kan vi politisk vedtage de handlepunkter, der er behov for. F.eks. renere vand i havet, monitorering af drikkevandet for pesticider, anvendelse af regnvand til toiletskyl. Har begge køn lige adgang til beskæftigelse og uddannelse. Og hvad med social lighed? Skal vi anvende 100% vedvarende energi og måske solceller på alle offentlige bygninger. Vi må have en klarere forbindelse til tidligere målsætninger i kommunen og de 17 verdensmål.”