Flygtninge bidrager fortsat ikke til samfundet

Nye flygtninge kommer markant hurtigere i job i dag end for bare få år siden og bidrager dermed i langt højere grad til samfundet end tidligere. Det skriver Mandag Morgen.

Af de mandlige flygtninge, der fik asyl i 2015, var blot tre procent i ustøttet beskæftigelse i begyndelsen af det efterfølgende år. For dem, der ankom i 2018, gjaldt det 23 procent, viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

24NYT: Formålet med de optimistiske analyser fra hhv. Mandag Morgen og DA er at skabe det indtryk, at flygtningene bidrager mere til samfundet. At der kommer flere flygtninge i job er imidlertid ikke ensbetydende med, at flygtningenes bidrag til samfundet stiger tilsvarende.

Virkeligheden er, at den etniske underklasses beskæftigelsesfrekvens har været konstant de sidste 30 år. Hvis flygtningenes bidrag til samfundet virkelig var større, ville prisen for ikke-vestlig indvandring falde tilsvarende, men det har den ikke gjort. Udgiften til ikke-vestlig indvandring ligger konstant på 33-36 mia. kr. netto om året.

Ifølge Finansministeriets fremskrivning vil prisen for ikke-vestlig indvandring være uændret de næste 81 år. Finansministeriet har altså ikke nedjusteret sin fremskrivning som følge af de optimistiske analyser fra hhv. Mandag Morgen og DA.

Kommentarer