Første dom: Bil konfiskeret af retten efter vanvidsbilisme

Retten i Glostrup har konfiskeret en kvindes bil, efter hendes samlever kørte over 100 procent for hurtigt i en byzone. Hastighedsforseelsen blev takseret efter de nye skærpede regler for vanvidsbilisme og kostede føreren kørekortet samt 20 dage i fængsel.

I dag har Retten i Glostrup – for første gang ved en domstol – afgjort et spørgsmål om konfiskation af en anden ejers bil i en straffesag om for høj hastighed efter strafskærpelserne for vanvidsbilisme.

Skærpelserne trådte i kraft den 31. marts 2021, retter sig blandt andet mod hastighedsoverskridelser over 100 procent og lægger op til, at føreren skal have en frihedsstraf på 20 dages fængsel i første gangs tilfælde og frakendes førerretten i mindst tre år.

Som udgangspunkt skal bilen tillige konfiskeres – også selvom den er ejet af en anden.

Rettens dom drejede sig om 36-årig mand fra Glostrup, som lørdag den 3. april kl. 22 kørte i sin samlevers bil med mindst 108 kilometer i timen på Islevdalvej, som er i byzone med tilladt 50 kilometer i timen.

Fordi hastighedsoverskridelsen var omfattet af de nye strammere regler om vanvidsbilisme, blev bilen beslaglagt på stedet.

Retten idømte den 36-årige fører en ubetinget fængselsstraf på 20 dages ubetinget fængsel og frakendte ham førerretten ubetinget i tre år for selve hastighedsovertrædelsen.

”Fordi strafskærpelsen om vanvidskørsel som udgangspunkt medfører konfiskation af bilen – også selvom den ejes af en anden end føreren – nedlagde anklagemyndigheden påstand om, at retten konfiskerede bilen,” siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Københavns Vestegns Politi.

Den 36-årige fører danner par og bopæl med den registrerede ejer af bilen.

Retten bestemte, at bilen skulle konfiskeres i medfør af færdselslovens § 133a, stk. 2, som den 31. marts blev udvidet til også at omfatte konfiskation af andres bil, når der er tale om vanvidsbilisme.

Den dømte fører modtog dommen. Den registrerede ejer af bilen tog betænkningstid med hensyn til anke.

Læs Retten i Glostrups omtale af sagen 

Færdselsloven

§ 133 a, stk. 2. Konfiskation skal ske, hvis ejeren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 2,00 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på over 1,00 mg pr. l luft eller i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11. I tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer og føreren har gjort sig skyldig i en eller flere af de i 1. pkt. nævnte overtrædelser, skal konfiskation ske, medmindre konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person.