Folkeskoleelever får ikke den uddannelse de har krav på

Undervisningen i de danske folkeskoler bliver ofte varetaget af lærere uden den nødvendige uddannelse, skriver Berlingske.

”En analyse fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. I runde tal svarer det til cirka 5000 i lærerstillinger uden læreruddannelse i 2012 til omkring 9100 i 2019.

’Det er et problem, fat lærerne i folkeskolen mangler afgørende kompetencer. Når tæt på 20 pct. ikke har en uddannelse, så begynder det at være så mange, at det går ud over det samlede læringsudbytte, som eleverne har krav på i folkeskolen’, siger Jørn Bjerre, der er lektor i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet”.

24NYT: Folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau falder konstant med det resultat, at år efter år udklækkes der en ny generation af funktionelle analfabeter. Ministre, rektorer og organisationsledere forsvarer deres territorium ved at hævde, at alt går rigtig godt. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har endda udtalt, at det går ”bedre end nogensinde” med den danske folkeskole. Læs mere om folkeskolens deroute her.