Folkeskolen står i problemer til halsen

Der er store udfordringer med inklusion, med at skolen er for akademisk, at mange falder fra, fravær, at alt for få har lyst til at uddanne sig som lærere og at lærerne flygter. Der er store udfordringer med uro i klassen, med at drengene ikke kan følge med, med at alt for mange ikke kvalificerer sig til at efterfølgende at tage en ungdomsuddannelse og meget mere, skriver Berlingske.

”Tre ud af fire målsætninger for folkeskolereformen ikke er indfriet. Målet om, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne, er ikke indfriet på et eneste klassetrin.

Et andet mål er, at andelen af de allerdygtigste elever i læsning og matematik skal stige år for år. Det er heller ikke indfriet otte år efter, at folkeskolereformen trådte i kraft. På alle målte klassetrin ligger tallene på niveau med eller dårligere end året forinden.

I reformens første år var der i 6. klasse seks procent, der blev betragtet som de ’allerdygtigste’ til læsning. Tallet er faldet til tre procent. Elevernes trivsel er heller ikke øget og ligger på præcis samme niveau som i 2014″.

24NYT: Reformpædagogerne på begge fløje har sat fordummelsen i system og uddanner folkeskoleelever efter laveste fællesnævner, fordi folkeskolen ser det som sin mission at udføre social ingeniørkunst for velmenende politikere i stedet for at være folkeskole. I stedet for at løse problemerne, parkeres de i en syltekrukke, idet regeringen netop har besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal formulere anbefalinger til, hvordan betydningen af køn i dagtilbud, folkeskolen og ungdomsuddannelser kan mindskes. Den danske folkeskole fortsætter sin deroute. Læs mere her.