Folkeskolen udklækker funktionelle analfabeter

Folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau falder konstant med det resultat, at år efter år udklækkes der en ny generation af funktionelle analfabeter.

Ministre, rektorer og organisationsledere forsvarer imidlertid deres territorier ved at hævde, at alt går rigtig godt. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har f.eks. udtalt, at det går ”bedre end nogensinde” med den danske folkeskole.

En stor del af miseren i folkeskolen skyldes, at undervisningen ofte varetages af lærere uden den nødvendige uddannelse.

Mens lærere tidligere blev rekrutteret fra befolkningens intelligensreserve, er lærerstuderende de sidste 20-30 år blevet rekrutteret blandt unge, der har svært ved at blive optaget på andre uddannelser. Det råstof, som lærerseminarierne har at arbejde med, er med andre ord blevet dårligere.

Færre af de dygtigste gymnasieelever vælger at blive lærer. I 1997 var 8 pct. af de 5.000 bedste studenter, der gennemførte en læreruddannelse, i 2011 var det blot 2 pct.

Skolelærer er blevet et lavstatusfag, mange mænd undgår. Optaget på læreruddannelserne er derfor stagnerende og ca. 20 pct. af dem, der færdiggør en læreruddannelse, vælger ikke at arbejde i folkeskolen.

En analyse fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. I runde tal svarer det til cirka 5000 i lærerstillinger uden læreruddannelse i 2012 til omkring 9100 i 2019.

I en kommune som København har 26 pct. af lærerne i folkeskolen ikke en læreruddannelse, på Frederiksberg er det næsten 23 pct., i Rudersdal lige godt 24 pct. og i  Frederikssund er det hele 35 pct.

Ifølge OECD er 12 pct. af den voksne danske befolkning svarende til ca. 700.000 personer funktionelle analfabeter. De kan f.eks. ikke læse mindst halvdelen af en avisartikel eller en brochure.

Flere PISA-undersøgelser har peget på, at ca. 15 pct. af de danske unge er så dårlige til at læse og til matematik på 9. klasses niveau, at de falder ind under definitionen funktionelle analfabeter.

Blandt de ikke-vestlige indvandrere er andelen af funktionelle analfabeter over 50 pct.

Krisen i folkeskolen bekymrer dog ikke politikerne. I en af landets rigeste kommuner, Frederiksberg, siger formanden for Børneudvalget, rådmand Michael Vindfeldt (S): ”Jeg kan fuldt ud stå på mål for kvaliteten af folkeskolen på Frederiksberg. Vi har en af de bedste folkeskoler i landet”.

Læs mere om folkeskolens deroute her.

André Rossmann