Folketinget hælder flere penge i det sorte hul

Et bredt politisk flertal er blevet enige om en pengeindsprøjtning til SKAT. Den skal styrke skattekontrollen med ansættelse af 250 nye medarbejdere.

24NYT: Gennem de seneste år har SKAT udviklet sig til et kæmpe styringsapparat, som er befolket med ledere og medarbejdere, der ikke ved ret meget om substansen i det, der bliver produceret i ”maskinrummet”. Det faglige ansvar er blevet uddelegeret i et hidtil uset omfang, og der er skabt en kultur med frygt, hvor den enkelte leder kun tør agere inden for sit eget område uden tanke på helheden.

SKAT er blevet reorganiseret utallige gange med fysiske flytninger, skift til nye arbejdsopgaver, nye kolleger og nye chefer til følge. Tilsammen har det medført tab af kompetence, usikkerhed, uregelmæssige arbejdsvilkår og mindsket produktivitet.

I stedet for at tage fat på de helt grundlæggende strukturelle problemer i SKAT, har Venstre valgt at bryde SKAT ned til syv styrelser med adresser over hele landet. De samme inkompetente medarbejdere, der har kørt SKAT i sænk, er efter møgspredermetoden bliver blæst ud over hele landet.

Opløsningen af SKAT og oprettelsen af syv styrelser har ikke betydet, at opgaven med at inddrive skatten korrekt er blevet løst. Danskerne oplever den ene skandale i SKAT efter den anden.

Politikerne har betonet, at et fuldt velfungerende skattesystem er rygraden i et velfærdssamfund. Vi står imidlertid med et problem, hvor man formentlig aldrig kommer helt i mål med at løse problemerne i SKAT. Skal man eliminere problemet, skal man tilføre området helt uoverstigelige mængder af ressourcer, og selv i den situation vil man ikke være sikker på at have løst alle problemer”, mener Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet.

Det er derfor perspektivløst at udvide et samspilsramt skattevæsen, der ikke fungerer, med yderligere 250 medarbejdere.