Folketinget svigter de svageste ældre

Det er stærkt bekymrende, at finanslovsaftalen ikke afsætter flere penge til at genoprette plejen og omsorgen for de mest svækkede ældre, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Det er rystende, at der er så få konkrete initiativer for de mest svækkede ældre, når 73.000 ældre sidder i eget hjem uden den hjælp, de har behov for. Der mangler 25.000 plejeboliger, og den sociale omsorg svinder ind”, siger Bjarne Hastrup

I finansloven for 2019, som DF aftalte med VLAK-regeringen, blev der afsat 1,5 mia. kr. ekstra til ældreområdet.

I den nye finanslovsaftale er der afsat en pulje på 125 mio. kr. årligt af til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

24NYT: De seneste 10 år er der forsvundet 7,5 mio. timers hjemmehjælp til trods for, at antallet af +80-årige er steget i samme periode. Samtidig er der alt for få plejeboliger til fremtidens behov.

Det bliver sværere og sværere at blive visiteret til en plejebolig, og kommer man i betragtning, kommer man mange steder ud til en hverdag, hvor forholdene og mulighederne i den grad er for nedadgående.

I mange kommuner er hjælpen til både hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere skåret ind til det mest basale i takt med, at de særlige puljer til ældrepleje er udløbet og overgået til at være en del af den samlede økonomi i kommunerne.

Flere steder er ordninger som f.eks. klippekortsordningen forsvundet med det resultat, at de mest svækkede ældres muligheder for at komme uden for deres egen dør nok eller at være en del af deres lokalsamfund reduceres.

Mens Folketinget skærer ned og sparer på etnisk danske ældre, bruger politikerne 36 mia. kr. årligt på den mislykkede integration af de muslimske indvandrere. Den skal der ikke spares på.

 

 

Kommentarer