Forældrekøb hjælper unge ind på boligmarkedet

Når børnene flytter hjemmefra: Med et forældrekøb kan man sikre sit barn en god start på både voksenlivet og boligmarkedet samtidig med, at man selv kan udnytte rentefradraget.

Der kommer en dag, hvor børnene vil flytte hjemmefra for at etablere sig i voksenlivet og dermed skifte børneværelset ud med deres egen bolig. Børneværelset kan blive til kollegieværelset eller lejelejligheden, men det kan også blive til en lejlighed, som forældrene har købt. Det, der kendes som et forældrekøb.

Med et forældrekøb kan man på en tryg og god måde hjælpe sine børn på vej ud i livet:
”Som forældre er en af de store fordele ved et forældrekøb, at man selv kan være med til at bestemme boligens beliggenhed og dermed typen af nabolag, den unge flytter til. Det giver en tryghed og sikkerhed for forældrene, at man på den måde kan hjælpe sit barn godt i gang med voksenlivet, hvad enten den unge skal i gang med en uddannelse, arbejde eller noget helt tredje,” siger Flemming Steen Sloth, som er boligkonsulent i Andelskassen.

Fordi man som forældre køber en udlejningsejendom, kan man anvende fordelagtige skatteordninger – kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen.

Mor og far køber – den unge lejer boligen
Et forældrekøb foregår på den måde, at forældrene køber lejligheden og derefter udlejer lejligheden til den unge. Som udlejer skal man ikke betale ejendomsværdiskat af en ejendom, som lejes ud.

LÆS OGSÅ:  Danmark i en tilstand af urapporteret sammenbrud

”De høje boligpriser i de store byer gør det svært for de unge at etablere sig på boligmarkedet. Men med et forældrekøb kan det lade sig gøre. Der kan oprettes en lejekontrakt, og barnet har dermed mulighed for at søge om boligsikring. Det kan betyde meget, når man fx er på SU,” siger Flemming Steen Sloth.

Som forældre er det vigtigt at finde den finansieringsmodel, der passer bedst til ens økonomi. Derudover er der en lang række forhold, som man skal huske at undersøge og tage stilling til ved et forældrekøb.
Derfor understreger Flemming Steen Sloth, at det er vigtigt at søge rådgivning, hvis man går med tanker om forældrekøb:

”Man skal blandt andet være opmærksom på, hvad det er for en ejerforening, man køber sig ind i. Nogle ejerforeninger har forbud mod udlejning, og det skal man selvfølgelig først have undersøgt. Derudover er det vigtigt at kende vedtægter og regnskaber.
Overvej også at undersøge andelsboligmarkedet, for her er det ligeledes muligt at lave forældrekøb – vel at mærke, hvis andelsforeningen har skrevet det ind i sine vedtægter.”

”I Andelskassen kan vi finansiere køb af lejlighed og beregne de økonomiske konsekvenser af og mulighederne for et forældrekøb. Udover at søge rådgivning i banken bør man som forældre også få rådgivning fra en revisor, der kan sikre, at man udnytter de skattemæssige muligheder, der er ved forældrekøb,” understreger Andelskassens boligkonsulent.

LÆS OGSÅ:  Tilstandsrapporter kan miste troværdighed på grund af politisk fadæse