Formynderstaten fylder ekstremt meget i danskernes liv

Den formynderiske danske velfærdsstat fylder ekstremt meget i danskerne liv. Selv borgerlige danskere lader sig forføre af den teknokratiske velfærdsideologi, der giver staten grønt lys til at tromle henover den enkelte danskers liv, skriver Mia Amalie Holstein i Berlingske.

»Vi bliver skubbet, nudget og reguleret i retning af det sunde liv med lav BMP. Sunde lunger, gode levertal. Det er en form for ekspertvælde. Det er lægerne, økonomerne, djøfferne i det hele taget. Og det kan du også se hos dem, der sidder på sundhedsområdet. Det er dem, der styrer det. Det er dem, der definerer det gode liv. De behandler borgerne som børn, der ikke er i stand til at træffe en selvstændig beslutning.

Staten svigter, når det gælder om at lære de unge mennesker, at det lykkelige liv er et liv, de selv tager ansvar for. Et liv hvor staten ikke peger i nogen retning eller styrer dem, men hvor de i stedet er uddannet til at tage gode valg. Tværtimod har staten stribevis af forskellige vejledninger, instrukser og alt muligt om, hvordan man skal opføre sig og være, og hvad idealet er. Der ligger et meget tydeligt sundhedsideal og andre idealer i staten om, hvad det er, vi skal stræbe efter.

Når velfærdsstatens teknokrater tager patent på det gode liv som påskud for yderligere statslig indblanding i danskernes liv, bliver danskernes mulighed for selv at udstikke retningen for deres eget liv gradvist ringere”.

24NYT: Læs mere om formynderstatens uhæmmede sejrsgang her.