Forsker: Sådan redder vi vores land fra udlændingekatastrofen

Udlændingepolitik har bragt hans land på randen af kaos. Forsker fremlægger 4-punktsplan for genopretningen af Sverige. Kan Danmark også bruge planen?

Svenskeren Sven Larson har forladt Sverige, der i hans øjne går sin ødelæggelse i møde grundet udlændingepolitik og feminiseret kultur. I dag bor han i USA, hvor han forsker i økonomi og skriver bøger.

I en klumme foreslår han en plan på fire punkter, der skal redde Sverige. Kan danskerne lade sig inspirere?

“Præsident John F. Kennedy beskrev engang idealer og visioner som stjerner på himlen. Vi kan aldrig nå dem, men hvis vi navigerer efter dem, kan de hjælpe os med at finde vej.”

Sådan indleder Sven Larson sin klumme, hvor han prøver at pege på fire “stjerner”, som svenskerne bør navigere efter.

Privatisér udlændingepolitiken

Ifølge forskeren bør udlændingepolitiken privatiseres således, at sociale ydelser til udlændinge ikke længere kommer fra staten. Udlændinge i Sverige, som ikke kan forsørge sig selv, vil dermed skulle forlade sig på gavmilde svenskere.

Dermed sikrer man, at udlændinge opfører sig på en måde, der giver svenskerne lyst til at understøtte dem. Og at der ikke er flere arbejdsløse udlændinge, end svenskerne er villige til at forsørge.

Retsstaten skal have førsteprioritet

En anden stjerne, som Lars Svenson ønsker at Sverige navigerer efter, er at retsstaten aldrig må være svag.

Den nuværende udlændingepolitik dræner statens økonomi, og det betyder færre ressourcer til politi og forsvar. Det er en farlig udvikling, fordi en velfungerende retsstat er nødvendig for at have et velfungerende samfund, mener Lars Svenson, der til daglig er tilknyttet American Institute for Economic Research.

LÆS OGSÅ:  Turisme skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark

“Et stærkt retssamfund handler ikke kun om lange domme for grove forbrydelser. Det handler om, at vi skal have en velorganiseret og godt betalt politistyrke”, skriver han i sin klumme, der bærer titlen “Fire grundpiller til et genoprettet Sverige”.

En måde at sikre, at der altid er nok penge til at sikre en velfungerende retsstat, er ifølge Sven Larson at privatisere udlændingepolitiken som beskrevet ovenfor. Uanset hvad, skal staten prioritere sine udgifter, så der altid er penge nok til at opretholde lov og orden.

Mænd skal igen være mænd

En tredje grundpille til genoprettelsen af Sverige handler om køn. Ifølge Sven Larson har feminismen gennemsyret samfundet så meget, at der er kommet mangel på mandlige kvaliteter. Evnen og viljen til at passe på sine nærmeste, der historisk set har været mandens rolle, er blevet udvandet – ja, endda gjort til skamme.

Lovlydige, voksne mænd bør ifølge Sven Larson have lov til at bære våben, så de kan forsvare dem, de har et beskytteransvar for.

Og så skal fædrene igen til at opdrage deres sønner til at udvikle maskuline kvaliteter. Femininisering af fædrene har betydet, at overleveringen af vigtige mandlige kvaliteter fra far til sønner ikke finder sted.

Opbyggelsen af mændenes evne og vilje til at forsvare er vigtig for et samfund, mener Sven Larson. Derfor skal “alle drenge, inden de bliver mænd, gennemgå grundlæggende militær træning eller civilforsvarstræning med funktioner, der understøtter militæret”, mener han.

LÆS OGSÅ:  VIDEO: Muslimske demonstranter amok: "Vi dræber jøderne!"

Mere medmenneskelighed

En fjerde stjerne – eller grundpille – handler om, at vi almindelige mennesker skal være bedre til at vise medmenneskelighed i vores hverdag.

Staten har ifølge Sven Larson overtaget så mange medmenneskelige funktioner, at vi helt har glemt, hvad det vil sige at hjælpe vores medmennesker.

Sven Larson viser i sin klumme stor tillid til menneskets evne og vilje til at hjælpe hinanden og løse problemer i fællesskab:

“Når frivillige organisationer, private iværksættere og familier og husholdninger bygger løsninger på frivillig basis, er der næsten ingen problemer, vi ikke kan løse”, mener han.

Af samme grund mener han, at staten igen skal slippe mange af de opgaver, der historisk set har været varetaget af familie, venner og velgørende organisationer.

Dermed vil vi kunne genfinde en række vigtige menneskelige kvaliteter som gavmildhed, medmenneskelighed og solidaritet.

Sven Larson er medlem af American Institute for Economic Research og forfatter til en række bøger, herunder The Rise of Big Government (Economics in the Real World).

Hvad mener du? Vil Danmark kunne bruge nogle – eller alle – af Sven Larsons forslag? Skriv din kommentar herunder.