Forskning bringer ny viden om mulige årsager til børneleukæmi

Leukæmi er den hyppigste kræftform hos børn, selv om den heldigvis stadig er sjælden. I dag ved man imidlertid kun lidt om årsagerne. Forskning fra Kræftens Bekæmpelse peger nu på en statistisk sammenhæng mellem morens brug af hormoner op til eller under graviditeten og forekomst af sygdommen. Resultaterne er netop offentliggjort i et af verdens førende medicinske tidsskrifter, Lancet Oncology.

Jo mere viden man har om årsagerne til kræft, jo bedre er mulighederne for at forebygge sygdommen. Derfor har forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet forsøgt at finde ud af, hvad der kan påvirke risikoen for at børn får leukæmi.

Tidligere forskning har vist, at blandt børn, der bliver udsat for en bestemt type af det kvindelige kønshormon, østrogen, under graviditeten, er der en øget forekomst af kræft. I den nye forskning har forskerne derfor undersøgt, om der er en sammenhæng mellem andre typer af hormoner op til eller under graviditeten, og forekomsten af leukæmi.

Det har de gjort ved at undersøge en af de vigtige kilder til hormoner, som kroppen ikke selv danner, nemlig kvindens brug af prævention med hormon – det vil sige eksempelvis p-piller og spiral med hormon.

Postdoc Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye forskning, forklarer:

– Resultaterne peger på en sammenhæng mellem kvinders brug af prævention med hormoner og udvikling af leukæmi hos deres børn. Det er interessant, fordi det kan være med til at øge vores forståelse af de mulige årsager til leukæmi hos børn. På længere sigt kan det måske føre til bedre muligheder for at forebygge sygdommen, siger Marie Hargreave.

LÆS OGSÅ:  1,2 mio. danske husstande får ny tv- og streamingkanal – Erfaren mediechef får hovedrollen

Gynækologer: Resultatet må ikke skræmme fra brug af p-piller

Selv om budskabet i de nye resultater kan virke voldsomt, er det vigtigt at se nuanceret på de nye resultater. Det fremhæver Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), som er talsmænd for de danske gynækologer.

Her opfordrer man til at tolke de nye resultater med stor varsomhed. DSOG håber, ligesom forskerne bag studiet, at resultaterne, sammen med kommende studier kan bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden men meget alvorlig sygdom, og de understreger at resultatet ikke må bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller.

Du kan læse hele kommentaren fra DSOG i boksen længere nede på siden

Vigtig viden

Det nye studie er det første store studie, som har vist en statistisk sammenhæng mellem brug af hormonprævention blandt mødrene og en højere forekomst af leukæmi blandt børnene. I sådanne tilfælde er det standard indenfor forskningsverdenen, at gentage undersøgelsen i eksempelvis andre lande, for at teste om resultaterne kan genfindes.

For selv om forskerne i den nye undersøgelse har forsøgt at tage højde for alle de faktorer, man kender til som kan påvirke risikoen for børneleukæmi, er det nødvendigt at have flere undersøgelser, som viser samme resultat. På den måde kan man være mere sikker på, at sammenhængen kan forklares af biologi og ikke af eksempelvis særlige karakteristika blandt de kvinder, der bruger hormonel prævention, lige op til graviditeten eller under graviditeten i forhold til dem der ikke benytter hormonel prævention.

LÆS OGSÅ:  Fire anholdt for at udeblive fra session

Selv hvis nye studier bekræfter sammenhængen mellem hormonprævention og en øget forekomst af børneleukæmi, er det stadig værd at huske, at leukæmi hos børn er en sjælden sygdom, og det derfor er meget få børn, som dette fund kan have en betydning for, forklarer Marie Hargreave:

– Der er lidt over 50 børn om året i Danmark der får konstateret leukæmi. Vores resultater viste at for hver cirka 50.000 børn der blev født af mødre, der havde brugt hormonprævention tæt på eller under graviditeten, blev der født et barn mere med leukæmi, end i gruppen af kvinder, der ikke havde brugt prævention med hormoner, siger Marie Hargreave.

Det nye studie er baseret på registerdata, hvor forskerne har set på alle de børn, der er født i Danmark i perioden 1996-2014. Gennem receptregisteret har forskerne fået oplysninger om mødrenes forbrug af hormonprævention. Der blev født i alt knap 1,2 mio. børn i perioden, og i den tid blev 606 børn syge af leukæmi.

Risikoen for leukæmi steg, jo tættere på graviditeten mødrene havde brugt hormonprævention. Den største risiko sås, hvis moderen havde fortsat brugen under graviditeten – fordi hun eksempelvis ikke har vidst, at hun var gravid.

Videre forskning

I dag kender man stort set ingen risikofaktorer i miljøet i forhold til leukæmi hos børn – den eneste sikre sammenhæng er vist for bestråling under graviditeten. Susanne Krüger Kjær, der er medforfatter på studiet samt forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor i gynækologi på Rigshospitalet, påpeger hvor vigtig forskning i årsager til børnekræft er:

LÆS OGSÅ:  Iværksætterpar skaber millionvækst på trøjer mod rygsmerter

– På trods af forbedrede behandlingsmuligheder er børnekræft den sygdom, der fører til flest dødsfald blandt børn i den vestlige verden i dag, og derfor er forskning i årsager og dermed forskning i mulig forebyggelse yderst relevant. Vi håber, at de nye resultater kan bidrage til at vi kommer nærmere en forklaring på hvorfor visse typer af børnekræft opstår og dermed at vi på sigt kan komme nærmere en mulighed for forebyggelse, siger hun. Susanne Krüger Kjær understreger også, at det er vigtigt at kvinder ikke på det nuværende grundlag skræmmes fra at bruge hormon-prævention.

Resultaterne er offentliggjort her: Hargreave M et al.: Maternal use of hormonal contraception and risk of childhood leukaemia – a nationwide population-based cohort study. Lancet Oncology