Forsvarsudvalget besøger danske forsvarsvirksomheder i Nordjylland

Forsvarsudvalget besøger fredag den 28. januar 2022 danske forsvarsvirksomheder i Nordjylland. Først besøger udvalget Hydrema, hvor en række centrale virksomheder vil være samlet til præsentationer og rundvisning. Foruden Hydrema vil DC Supply, Scanfiber, IDOC, Skywatch og Precision Technic Defence deltage.

Forsvarsudvalgets besøg hos danske forsvarsvirksomheder er en god mulighed for politikerne til at få dybere indsigt i dansk forsvarsindustris forhold og knowhow. Forsvarsindustrien spiller en vigtig rolle i varetagelse af danske sikkerhedsinteresser.

Der er tale om sofistikerede og højteknologiske virksomheder, der både er orienteret mod den traditionelle forsvarsindustri og virksomheder, der arbejder med rummet.

Besøgene er en kærkommen lejlighed til dels at præsentere noget af den knowhow, dansk forsvarsindustri er i besiddelse af, men også til en dialog om, hvordan vi sikrer, at Danmark kan håndtere fremtidens trusler.

Det vil kræve en stærk og robust forsvarsindustri, og det fordrer et endnu tættere samarbejde mellem forsvaret og industrien, sådan som det også er foreskrevet i regeringens forsvarsindustrielle strategi. På besøget deltager også repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.