Fra 1. juli kan du få opsat pension udbetalt hurtigere

Danskere får fra 1. juli lov til at bestemme mere over deres opsatte pension, hvis de udskyder pensionsalderen.

Folkepensionister får fremover mulighed for at få deres opsatte pension udbetalt hurtigere og mere fleksibelt. Det fremgår af et netop vedtaget lovforslag, der skal gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet.

Lovforslaget indebærer, at opsat pension fra 1. juli kan udbetales hurtigere. Pensionister kan fx vælge at få udbetalt et engangstillæg for det opsatte grundbeløb og et højere månedligt tillæg i 10 år – i modsætning til i dag, hvor det kun er muligt at få udbetalt opsat pension som et livsvarigt månedligt tillæg.

Det vil eksempelvis betyde, at en enlig person med ret til fuld folkepension, der udskyder sin pension i to år, kan få udbetalt en engangssum på 149.700 kr. samt et månedligt tillæg gennem 10 år, som årligt udgør 17.600 kr. Med den nuværende ordning kan den enkelte kun vælge at få et månedligt livsvarigt tillæg, som årligt udgør 17.400 kr.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

– Vi kan heldigvis se, at stadig flere seniorer udskyder pensionsalderen, men vi skal fra politisk side gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den positive udvikling.  Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med udsigten til en hurtig udbetaling af opsat pension gør det endnu mere attraktivt at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Og jeg både tror og håber, at mange seniorer vil benytte sig af muligheden og få lidt flere penge mellem hænderne i deres første år som pensionister.

– I løbet af de næste 20 år vil aldersgruppen over 70 år vokse med cirka 50 procent. Det er derfor helt afgørende, at flere danskere vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis vi skal bevare et stærkt velfærdssamfund og ikke overlade en regning til kommende generationer.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

LÆS OGSÅ:  Amerikansk trend kommer til Danmark: Dyrefodret skal nu være på køl

52.000 flere personer over 60 år arbejder i dag sammenlignet med for fire år siden.

Fremover kan pensionister selv vælge:

  1. Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg
  2. Et engangstillæg for det opsatte grundbeløb + et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillæg.
  3. Livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg.

Det udbetalte engangstillæg for det opsatte grundbeløb vil ikke indgå i beregning af topskat.

Ud over flere muligheder for udbetaling af tillæg for opsat pension, indebærer lovforslaget skærpede krav til optjening af ret til fuld folkepension. Reglerne bliver ændret således, at

  • Man skal have boet i Danmark, Grønland eller Færøerne i 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år og frem til tidspunktet for tilkendelse af førtidspension eller folkepensionsalderen.
  • Flygtninges optjening af ret til førtidspension harmoniseres.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)