Fremtiden usikker for effektiv nødhjælpsorganisation

Mission Østs tyske søsterorganisation trækker sig fra samarbejdet med Mission Øst, hvis ikke bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm trækker sig. Det betyder lukning af Mission Øst, og at 250.000 mennesker i ni fattige lande lades i stikken.

Mission Øst holder som planlagt sin årlige generalforsamling den 21. juni kl. 15 i Hillerød. På generalforsamlingen er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, herunder bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm.

Wredstrøm har over for Kirke.dk erklæret generalforsamlingen for ugyldig med den begrundelse, at bestyrelsen ikke kan godkende regnskabet. Men virkeligheden er, at regnskabet er påtegnet af Mission Østs revisor.

Wredstrøm ønsker med to dages varsel at udsætte generalforsamlingen, men har selv underskrevet indkaldelsen til den lovligt varslede generalforsamling den 21. juni.

Skismaet skyldes i virkeligheden, at bestyrelsen for Mission Østs tyske søsterorganisation Mission East Deutschland udtrykker mistillid til bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm. Hvis ikke han trækker sig fra bestyrelsen, trækker Mission East Deutschland sig fra samarbejdet med Mission Øst.

Det betyder i realiteten, at Mission Øst må lukke og slukke. Mission East Deutchland leverer nemlig et væsentligt bidrag til Mission Østs samlede hjælpearbejde rundt omkring i verden. En lukning af Mission Øst betyder, at over 250.000 nødlidende mennesker i ni af verdens fattigste lande bliver ladt i stikken.

Realiteten er, at hvis Carsten Wredstrøm ikke trækker sig fra bestyrelsen, vil Mission Øst ikke kunne opfylde det mål, vi har sat os for gennem snart 30 år: At forbedre levevilkårene for de fattigste og mest udsatte mennesker i verden.

LÆS OGSÅ:  Effektiv hjælp kan forebygge truende fødevarekrise i Nordkorea