Fremtidens kedel udleder næsten ingen partikler

Elektrostatisk filterteknologi fra brændeovne kan nu udnyttes i biomasse-kedler og reducere partikeludledning med op til 96 procent.

I et projekt støttet af Miljøstyrelsen har et danskudviklet elektrostatisk filter vist sig at kunne reducere partikeludledningen fra biomassefyrede kedler med op til 96 procent. Den nye filterteknologi er et såkaldt elektrostatisk filter, som giver partiklerne en elektrisk ladning og derved kan fange partiklerne.

130.000 kedler i Danmark
Rundtom i Danmark står der lige nu cirka 130.000 biomassefyrede kedler og leverer varme til danske husstande, ofte i områder uden adgang til centralvarme. Kedlerne opvarmer vand til husstandens haner og radiatorer, men til forskel fra et oliefyr sker det ved afbrænding af biomasse som for eksempel træpiller. Afbrændingen giver dog anledning til partikelemissioner og er en betydelig bidragyder til den samlede luftforurening i Danmark.

Derfor har producenter af biomassekedler i årevis arbejdet på at udvikle mere miljøvenlige og energieffektive kedler, og emissionerne fra kedlerne er nu nede på et niveau, hvor det i praksis er vanskeligt at reducere dem yderligere.

– Man er nødt til at tænke ud af boksen, hvis biomassefyrede kedler skal gøres renere end det, som de nyeste EU-regulativer foreskriver. Derfor er det positivt, at vi i projektet har vist, at det er muligt at reducere forureningen fra kedlerne med op til 96 procent ved at installere et særligt filter, fortæller specialist og projektleder Thomas Nørregaard Jensen (ph.d.) fra Teknologisk Institut.

LÆS OGSÅ:  Gubra styrker Plastic Change i kampen mod plastforurening

Inspireret af brændeovne
Udviklingsprojektet er blevet ledet af Teknologisk Institut, og det er den fynske filterproducent PHX Innovation A/S, der står bag filtret. Filteret er en videreudvikling af en eksisterende teknologi fra brændeovne.

– Vi har tidligere udviklet et lignende filter til brændeovne, hvor udledningen af ultrafine partikler bliver reduceret med 95 procent. Derefter satte vi os for at se nærmere på kedler og er glade for, at vi nu står med et effektivt filter til biomassefyrede kedler, fortæller René Mulvad, administrerende direktør i PHX Innovation A/S.

Den nye filterteknologi er et såkaldt elektrostatisk filter. Det fungerer, ved at røgen passerer en elektrode med en spænding på 20-30 kV. Det giver partiklerne en elektrisk ladning, der gør det muligt at tilbageholde og opsamle partiklerne.

Teknologisk Institut har i løbet af det to-årige projekt udført omfattende test af teknologien på både kondenserende og ikke-kondenserende biomasse-kedler fra producenterne NBE Production og Scandtec. Ud over kontrollerede test på instituttets akkrediterede energilaboratorium er filtrets robusthed og virkningsgrad fulgt hen over en fyringssæson hos en privat forbruger.

På forkant med skærpede krav
På nuværende tidspunkt skal alle biomassefyrede kedler leve op til bestemte grænseværdier for udledning af partikler, som er fastsat af EU. Derfor udleder danske kedler ikke mere, end de må. Dog har medlemslandene mulighed for at indføre skærpede regler, som det for eksempel ses i Tyskland.

LÆS OGSÅ:  Forurening med sprøjtemiddel i grundvand er værre end frygtet

– I første omgang vil det nye filter være interessant for miljøbevidste forbrugere, der ønsker at investere i forbedret luftkvalitet til gavn for miljøet. Men man kan godt forestille sig, at politikerne en dag vil skærpe reglerne, når de ser, at det nu er teknologisk muligt at have en kedel, der næsten ikke udleder nogen partikler. Her vil dette filter være en god løsning, vurderer Thomas Nørregaard Jensen fra Teknologisk Institut.

PHX Innovation A/S forventer, at filtret kommer på markedet i første halvdel af 2022.