GAK-GAK! Menneskerettighedsdomstol: Blasfemidom mod østriger for krænkelse af islam i orden

Det tyrkiske medie Anadolu Agency  bringer en chokerende dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR). Her har man enstemmigt frikendt Wiens Kriminalret for at idømme en Islamkritiker en blasfemidom for krænkelse af Islam ved at betegne Muhammeds ægteskab med den kun 6-årige Aisha (som han fuldbyrdede, da hun var 9 år gammel) som pædofili.

Sagen blev forsøgt indbragt for Østrigs Højesteret, som siden afviste den og er efterfølgende blevet rejst ved ECHR, som begrunder sin stadfæstelse af dommen med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 10 stk 2.

I domsudskriften herunder kan man læse følgende begrundelse:

“Law – Article 10: Prescribed by law, the interference had pursued the legitimate aim of preventing disorder by safeguarding religious peace and protecting religious feelings, which corresponded to protecting the rights of others within the meaning of Article 10 § 2 of the Convention.

As the subject matter of the instant case was of a particularly sensitive nature, the domestic authorities had a wide margin of appreciation, as they were in a better position to evaluate which statements were likely to disturb the religious peace in their country.”

Det er altså dermed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i orden at myndighederne indskrænker individets ytringsfrihed af hensyn til “religiøse følelser” og for at “beskytte den offentlige orden”.