Genåbning af vuggestuer, børnehaver og skoler kræver samarbejde

10. klasse efterskole
Arkivbillede.

Der bliver tale om helt nye adfærdsmønstre, når børn, undervisere, pædagoger og rengøringsassistenter snart skal starte en ny hverdag sammen, hvor hygiejne og sikkerhed er i fokus.

Det vil derfor også kræve helt nye standarder og procedure, og det kan bedst ske i et samarbejde mellem alle de involverede parter.

Netop rengøringspersonalet er kernemedarbejdere, når genåbningen skal ske under de størst mulige hensyn til, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves og at smittekæderne begrænses.

Derfor appellerer 3F til at sundhedsmyndighederne hurtigst muligt indleder et samarbejde med de relevante faglige organisationer, så nye standarder og procedurer udarbejdes i tæt samarbejde med dem, der skal udføre opgaven i hverdagen.

3F peger på, at der umiddelbart synes at være behov for en midlertidig opnormering af indsatsen, særligt med henblik på at rengøringsassistenter nu formentlig skal udføre arbejde i børnenes pauser samtidigt med, at børn og voksne opholder sig i skoler og institutioner. Man skal også sikre, at der er udstyr og evt. værnemidler til stede for de medarbejdere, der har brug for dette.

Derfor har 3F i dag skrevet til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Sundhedsminister Magnus Heunicke, Kommunernes Landsforening og Dansk Industri for at invitere til dialog om hvordan den gradvise genåbning af Danmark kan ske på den bedste mest trygge måde.

Kommentarer