Glemmer du… – Så husker vi!

De lokale arkiver i Guldborgsund vil minde os alle om, at historien kun kan genfindes, hvis vi også aktivt er med til at gemme den.

10 lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund vil gerne bidrage til, at vi alle bedre kan huske vores fælles historie. Layout: Mette Glyholt

Det er let at glemme, at historien er omkring os. Historien er både fortiden og det, der sker lige nu. Dit lokale arkiv har brug for dine digitale materialer, fysiske billeder og foreningsprotokoller. Kun med dine materialer kan arkiverne også i fremtiden hjælpe dig til at huske vores fælles historie.

Tage Jensen, leder af Toreby Sogn Lokalhistoriske Forening og Arkiv, forklarer: ”Vi har sat gang i en kampagne for at sætte lys på arkiverne. Det kan jo godt være, at folk ikke kun kaster sig over byggeprojekter i denne tid, hvor mange er mere hjemme. Måske bliver der også ryddet op og kigget dybt i gemmerne. Hvis der skal være plads til nyt vil jeg håbe, at man stopper op engang og overvejer, om ikke det, der er på vej ud, måske kunne høre hjemme på det lokale arkiv.”

Vi lever i en digital tidsalder, hvor tingene let forgår: Billederne bliver gemt, så glemt, på computerens harddisk eller telefonens hukommelse. Foreningens protokoller forsvinder, når formanden går af. Data ligger i skyen.

Om 20 år vil du gerne skrive historie om dengang i 2020’erne, men hvordan vil du huske, hvis alle dine data er væk?

Vi må ikke lade den lokale historie gå i glemmebogen. Det er grunden til arbejdet på dit lokale arkiv. Over hele Guldborgsund har de lokale arkiver gemt fortidens materialer, som du kan få adgang til. For at arkiverne kan blive ved med at hjælpe dig til at huske fortiden, har de dog også brug for hjælp: Som forening eller privatperson kan du aflevere dit materiale fysisk eller digitalt, så det kan blive arkiveret og gjort til en del af vores fælles historie. Arkiverne er særligt på udkig efter billeder og foreningsprotokoller fra de seneste år, så de fortsat kan være opslagsværket for vores lokale historie.

”Vi vil gerne minde folk om, at arkiverne ikke kun handler om fortid. De handler også om nutiden, for vi vil jo gerne om 10, 20 eller 30 år kunne fortælle historien om, hvad der skete i 2021. Så kontakt os, så vi sammen kan finde frem til, hvordan I kan aflevere jeres billeder og materialer fra foreningslivet eller lignende. Når arkiverne vel at mærke igen må åbne for besøgende – forventet fra den 21. april,” siger Karin Suhr Rasmussen, leder af arkivet i Stubbekøbing.

Der er i alt 10 lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund, som tilsammen dækker hele Guldborgsund:

Falsters Egnshistoriske Arkiv, Gedser Lokalhistoriske Arkiv, Idestrup Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster, Nysted Lokalhistoriske Arkiv, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv, Tingsted og Systofte Sognes Lokalhistoriske Arkiv, Toreby Sogn Lokalhistoriske Forening og Arkiv og Væggerløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Derudover har kommunen et offentligt arkiv, Guldborgsund Stadsarkiv, med kommunale arkivalier.

Find vej til de enkelte arkiver på www.guldborgsund.dk/ditlokalarkiv